Ej tillåtet att avse gagnande svar

Kuriosa 39: Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade: ”Han som svarar på frågor får inte leta efter förbjudna eller föraktfulla kryphål. Inte heller får han leta efter tillåtande åsikter för personer som han vill gagna. Gör han det blir han syndig och förbjuds att svara på frågor.”1 1I´lâm-ul-Muwaqqi´în, sid. 449

Alla avbildare är förbannade

Fråga: Stämmer det att bara skulpturer är förbjudna till skillnad från teckningar och fotografier? Svar: Nej. Det är fel och inkorrekt. Alla bilder är förbjudna. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade avbildarna och undantog ingen. Han generaliserade och förbannade avbildarna, utan hänsyn till om bilderna framställs via gravering, teckning eller fotografering. Hadîthen är allmän […]

Sudjûd på grund av läsning under förbjudna tider

Fråga: Är det föreskrivet att göra Sudjûd på grund av läsning (سجود التلاوة) under förbjudna tider? Svar: Ja. Ty det medföljer läsningen. Så som det är tillåtet att läsa under förbjudna tider är det likaså tillåtet att göra Sudjûd på grund av läsning. När han kommer till en sådan vers går han ned i Sudjûd.