Begravningsbön på förbjuden tid

Fråga: Är det tillåtet att be begravningsbön på förbjuden tid då många människor ber den efter ´Asr? Svar: Ja, ty den förbjudna tiden efter ´Asr är lång varför sinkad begravningsbön kan medföra negativa följder. Alltså får begravningsbönen bes efter ´Asr och Fadjr då deras tider är lång. Liket ska inte sinkas. Begravningsbönen ska nämligen bes […]

Brorsdotter ammas fem gånger av hustru

Fråga: Min brorsdotter har ammats fem gånger av min hustru. Är hon nu förbjuden för mina söner? Svar: Ja. Om hon ammar fem gånger och får i sig bröstmjölk varje gång, får hon amningens förbjudande dom.

Den rena spriten

2348 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh (ta´âlâ) har förbjudit sprit. Den som nås av denna vers och har sprit skall varken dricka eller sälja.”1 Rapporterad av Muslim och Abû Ya´lâ2: ´Ubaydullâh bin ´Umar al-Qawârîrî berättade för oss: ´Abdul-A´lâ bin ´Abdil-A´lâ Abû Hammâm berättade för oss: Sa´îd al-Djurayrî berättade för oss, […]

345. Är elegi en förbjuden form av annonsering?

Fråga 345: Är elegi (رثاء) en förbjuden form av annonsering? Svar: Elegi är ingen förbjuden form av annonsering så länge den inte är överdriven. Muslimerna har brukat elegier alltsedan följeslagarnas (radhiya Allâhu ´anhum) dagar fram till skrivande stund utan att bli fördömda. Titta bara vilka elegier som sades efter att Hamzah och de övriga martyrerna […]

Vad är domen för att ta betalt för Qur’ân-läsning?

Fråga: Vad är domen för att ta betalt för Qur’ân-läsning? Svar: Qur’ân-läsning mot betalning är förbjuden. Ty Qur’ân-läsning är en god handling och goda handlingar får inte göras i utbyte mot världsliga intressen. I så fall går handlingen miste om dess belöning. Han (ta´âlâ) sade: مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا […]

Videoinspelningar och fotografier är förbjuden avbildning

Varför har avbildade skulpturer numera blivit utspridda bland muslimerna? Därför att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade utav barmhärtighet mot de troende: ”Den som faller i tvetydigheterna faller i det olovliga, liksom herden som vallar kring förbjuden mark; han riskerar att valla på den.”1 När du säger att avbildning på papper är okej så […]

Leasing är ogiltig och förbjuden handel

Fråga: Jag arbetar på ett företag som säljer leasingbilar. Är min inkomst olovlig? Svar: Styrelsen Kibâr-ul-´Ulamâ’ har tagit beslut gällande leasing och fastställt att handeln är ogiltig och förbjuden. Alltså är det inte tillåtet att arbeta med det. Lämna det arbetet.

Selfie från slakten

Fråga: En synd som sker ofta i samband med Udhhiyah är att slakten fotograferas för att ha bilderna som minne. Vad råder ni? Svar: Det är första gången jag hör talas om att folk tar bilder i samband med slakt för att ha dem som minne. Vilket minne bidrar slakten med? Alla slaktar och alla […]