Salaf som sägs ha trott på helvetets tömning

Allâh (´azza wa djall) sade: خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاء رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ”Där skall de förbli så länge himmel och jord består, så länge din Herre vill – din Herre gör vad Han vill.”1 De lärde och Qur’ân-uttolkarna är oeniga om förbehållet i versen… Somliga menar att […]

Ovetskap om de dödas dogm

Fråga: I Den heliga moskén i Makkah bes begravningsbönen för individer som är okända för sina dogmer. Skall bönen bes förbehållet för dem? Svar: Ha god tanke. Be inte förbehållet. Ha god tanke om muslimerna. Åkalla för de döda. Be begravningsbönen för dem.