Stryker olyckor slavens synder?

Fråga: Stryker olyckor slavens synder? Svar: Det kan de göra om han är nöjd med Allâhs öde och bestämmelse och härdar. I så fall stryker de hans synder. Och om han blir förtvivlad och förargad, är de ett straff för honom.