Så fort Ramadhân är över…

Fråga: Vissa människor månar om att fasta och be endast i Ramadhân. Så fort Ramadhân är över slutar de be. Är deras fasta giltig? Svar: Bönen utgör islams andra och viktigaste pelare efter trosbekännelserna. Alla måste be. Den som utelämnar bönen antingen på grund av förnekelse eller också på grund av slarv och lathet hädar. […]

9. Hadîth ”Den som lär folket det goda och glömmer sig…”

131 – Djundub bin ´Abdillâh al-Azdî (radhiya Allâhu ´anh), profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare, berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som lär folket det goda och glömmer sig själv är som ett ljus; det lyser upp folket och bränner sig självt.”1 Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Kabîr” med en […]

8. Hadîth ”Den som lär folket det goda…”

130 – Det rapporteras från Abû Barzah (radhiya Allâhu ´anh) att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som lär folket det goda och glömmer sig själv är som en veke; den lyser upp folket och bränner sig själv.”1 Rapporterad av al-Bazzâr. 1Autentisk via andra.

Innoverar för folkets skull

Fråga: Vissa innovationer görs för folkets skull. De rättar sig efter människorna eftersom de anser att de är okunniga… Svar: Vem är okunnig? Oavsett är innovationer otillåtna helt och fullt och får inte accepteras. Faktum är att de måste avvisas och förkastas. Det är inte alls tillåtet att förtiga dem.