Korrekt att debattera med dagens Ahl-ul-Bid´a?

Fråga: Är det föreskrivet att debattera med dagens Ahl-ul-Bid´a som Sûfiyyah via skärmar eller utomhus? Tillhör det Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik? Svar: Det beror på följderna. Om det leder till nytta, att de ångrar sig och klargörande för människorna, så är det harmlöst.