Umgänge med kattuggare

Fråga: Vad är domen för att sitta med en person som tuggar kat? Svar: Råd honom och förklara för honom hur osund växten är och vilka följder den medför. Om han vidhåller skall ni undvika honom och låta bli att sitta med honom.

Det skadligaste för muslimerna

adh-Dhahabî (rahimahullâh) sade: ”Det har autentiserats från ad-Dâraqutnî att han sade: ”Det finns inget jag hatar som skolastik.” En person skall aldrig ta sig an eller spekulera i skolastik eller debatt. Han skall vara Salafî!”1 Han hatade skolastik ändock han aldrig gick in i den. Han hatade den på grund av alla negativa följder som […]

Valets dåliga följder

Val medför dåliga följder. Vet ni inte att vissa otrogna länder har röstat för samkönade äktenskap? Visst är det så, bröder! Val och röstning är en överskridelse. Måhända finns det makthavare i USA eller andra länder som vet vad som är rätt beslut, men klarar inte av att verkställa det på grund av dessa val […]