Fromhet från barnsben

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)  Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/83) En from uppväxt spelar en väldigt stor roll, ty denna fromhet blir ett med människan längre fram i livet. Vice versa gäller olydnad; människan med olydig uppfostran blir ett med henne som hon sedermera vidhåller i framtiden. Med det sagt ska vi inte […]

Busschaufför skippar samlingsbön i moské

Fråga: Vi är både förmyndare till flickor och busschaufförer för flickbussar. Får vi be Dhuhr så fort dess böneutrop lyder då flickorna slutar skolan precis när samlingsbönen inleds? Svar: Det är harmlöst om det är nyttigt och skäligt. När böneutroparen kallar till bön får ni be för att kunna vara förberedda till arbetet.

Horbarnet med föräldrarnas äktingar

Fråga: Vad händer med ett horbarn? Svar: Staten får ta hand om det. Fråga: Inte dess föräldrar? Svar: De får ta hand om det som ett faderlöst barn. De skall dock inte anmäla barnet som familjemedlem. Och om de får andra äkta barn, särskilt flickor, så anses de inte vara barnets syskon. Det barnet får […]

Bara pojkar får rakas

Fråga: När en pojke föds är det Sunnah att dess förälder rakar av dess hår och skänker silver motsvarande hårets vikt. Gäller det även flickor? Svar: Det är inte tillåtet att göra det på flickor. Flickans hår skall inte rakas. Bara pojkar får rakas.