Mycket grundlöst hos al-Ghazâlî

3 – ”Mäns beslutsamhet rubbar berg.” Det är ingen hadîth. Shaykh Ismâ´îl al-´Adjlûnî sade i ”Kashf-ul-Khifâ’”: ”Jag har inte kunnat hitta den som hadîth. Dock har vissa citerat den från Shaykh Ahmad al-Ghazâlî som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Mäns beslutsamhet rubbar berg.” Det får undersökas.” Jag har undersökt den […]

Jämsides med imamen

2590 – Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade: ”En natt på småtimmarna kom jag till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som stod och bad. Jag ställde mig bakom honom för att be varvid han tog tag i mig och förde fram mig så att jag stod jämsides med honom. Då Allâhs sändebud (sallâ […]

Ahmad bin Hanbal – Muhaddith och Faqîh

Ibn ´Aqîl sade: ”Till det konstigaste som jag har hört från dessa unga ignoranter hör att Ahmad var Muhaddith men inte Faqîh. Det är ytterst okunnigt sagt. Han har valda åsikter byggda på hadîther de flesta inte känner till. Det kunde hända att han kunde mer än deras största.” Jag tror att de trodde att […]

Skolastik i Abu Hanifahs ”al-Wasiyyah”

Boken ”al-Wasiyyah” består av många dogmatiska sakfrågor som avviker från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm i allmänhet och det som återberättas från Imâm Abû Hanîfah i synnerhet. Vissa saker påminner starkt om det som står i ”al-Fiqh al-Akbar” vars fel redan har angivits. Härmed lyder några av avvikelserna: 1 – ”Vi medger att Qur’ânen är Allâhs tal, […]

Minst sagt om as-Sâbûnî

as-Sâbûnî och hans efterapande jämlikar fördömer de troende ungdomarna å det hårdaste bara för att de följer autentisk Sunnah och inte vidhåller någon rättsskola som de efterapar. Qur’ânen, Sunnah, de fyra imamerna och andra konstaterar ju att Sunnah måste följas. Dessa människors argument är att ungdomarna är olärda varför de måste efterhärma en rättsskola. Däremot […]

Hur autentisk är al-Balkhîs version av ”al-Fiqh al-Akbar”?

Men hur autentiskt är det att al-Balkhîs version av ”al-Fiqh al-Akbar” är Imâm Abû Hanîfahs (rahimahullâh)? Det vet man via granskning av dess berättarkedja. Boken återberättas av al-Husayn bin ´Alî al-Kâshgharî, från Abû Mâlik bin Nasr al-Khatalî, från Abûl-Hasan ´Alî bin Ahmad al-Fârisî, från Nusayr bin Yahyâ, från Abû Mutî´ al-Balkhî. 1 – al-Husayn bin […]

De lärde om al-Balkhîs ”al-Fiqh al-Akbar”

Nedan följer de lärdes uttalanden om Abû Mutî´ al-Balkhîs återberättelse av ”al-Fiqh al-Akbar”: 1 – Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah Mig veterligen nämnde Shaykh-ul-Islâm den boken tre gånger i sina böcker: Den första: ”Abû Hanîfah sade i boken ”al-Fiqh al-Akbar” som är känd och populär hos hans anhängare och som de återberättar med berättarkedja fram till Abû […]

Två versioner av ”al-Fiqh al-Akbar”

Efter att ha funderat över de lärdes citering av ”al-Fiqh al-Akbar” kom jag fram till ett viktigt resultat. Dess vikt till trots känner jag inte till att någon lärd har uppmärksammat det, nämligen att det finns två böcker som bär på namnet ”al-Fiqh al-Akbar” – och båda tillskrivs Imâm Abû Hanîfah (rahimahullâh): 1 – En […]

Inga böcker för nybörjare

Fråga: Vissa nya studenter inleder sina Fiqh-studier med läsning av Ibn Hazms (rahimahullâh) bok ”al-Muhallâ”. Är det korrekt metod? Svar: Nej. Det är inkorrekt. Bara stora lärda når fram till al-Muhallâ. Han här är nybörjare. Skall du som nybörjare läsa al-Mughnî? Det är olämpligt. al-Muhallâ är som al-Mughnî om inte större. Det är inte tillåtet. […]

Ingen arabiska, ingen kunskap

Hâfidh Abû Nu´aym bin ´Adî sade: Jag hörde ar-Rabî´ säga flera gånger: ”Om du bara hade sett ash-Shâfi´î och hans retorik och vältalighet skulle du förundrats. Om han hade skrivit sina böcker utmed den arabiska som han brukade debattera med oss på skulle vi inte klarat av att läsa dem på grund av hans vältalighet […]

Lär dig din dogm

Fråga: Är det tillåtet med efterapning inom dogmatiska frågor? Svar: Nej. Efterapning är bara tillåten inom Fiqh-frågor – och dessutom bara för ignoranten. Han (ta´âlâ) sade: فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ”Fråga då Påminnelsen folk, om ni inte vet det.”1 Efterapning skall inte finnas inom dogmatiska frågor. Människan måste lära sig den ur […]