Finansiering utan känd vinst

Fråga: Är det tillåtet att jag finansierar en mans verksamhet och låter honom ge mig det han vill av vinsten? Svar: Nej, det är inte tillåtet. Vinsten måste vara begränsad så att inga dispyter uppstår med tiden. Det kan vara en tiondel, en fjärdedel, en femtedel… Begränsa!

De fattiga först

Fråga: at-Tirmidhî rapporterade från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”De fattiga inträder i paradiset 500 år innan de rika.” Hur kommer det sig när vi ser att många rika har blivit religiösa och finansierar religiösa ändamål? Svar: Detta gäller om de troende fattiga och […]