Våra förfäders bönhörda böner

Publicerad: 19.10.05 Författare: Imâm Muhammad bin ´Alî ash-Shawkânî (d. 1250) Källa: Fath-ul-Qadîr (1/446) Allâh (´azza wa djall) sade: ”لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا […]

1. Hadîth ”Den som avstår från dispyt och har fel…”

Publicerad: 19.10.02 Författare: Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656) Källa: at-Targhîb wat-Tarhîb (138) Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420) Källa: Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/168) 138 – Abû Umâmah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som avstår från dispyt och har fel, får ett hus byggt […]

Åkallar vänd mot profetens grav

Fråga: I Madînah vänder sig vissa människor mot profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav och åkallar med händerna uppe. Skall man tänka gott om dem och utgå från att de åkallar Allâh? Svar: De skall läras. De skall läras att handlingen är fel och okunskap. De skall läras att den som vill åkalla skall […]

Bad mot fel håll i stad

Fråga: Efter att en muslim utgått ifrån eget omdöme insåg han att han hade bett mot fel håll i en stad. Skall han ta igen bönen? Svar: Ja. Han kunde ju frågat folk och tittat på moskéerna och deras bönenischer. Han är inte ursäktad.

Muhrim råkar täcka huvudet

Fråga: Vad åligger en Muhrim som råkar täcka sitt huvud utav glömska? Svar: Han får ta bort täckelset. Han är inte ålagd något annat: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ”Herre! Ställ oss inte till svars för glömska eller oavsiktliga fel.”1 12:286

16. Hade Salaf rätt eller fel?

73 – Det har bekräftats via Qur’ânen, Sunnah och samstämmigheten att Salaf måste följas. Även förståndet bevisar det. Salaf hade ju antingen rätt eller också fel. Om de hade rätt blir det obligatoriskt att följa dem då det är obligatoriskt att följa det rätta samt förbjudet att anamma det felaktiga inom dogmatiska frågor. Och om […]

Får inte döma utifrån sin kunskap

Fråga: Kan starka indicier ersätta bevis i den bemärkelsen att domaren utgår ifrån dem och dömer till åklagarens fördel? Svar: Domaren får aldrig döma utifrån sin kunskap. Han får bara döma enligt bevisen ehuru han vet vad som är sant. Även om han vet vem som har rätt och vem som har fel, så får […]

Student sysselsätter sig med de lärdas fel

Fråga: Vad råder ni nya studenter som är sysselsatta med att leta efter folks fel varpå de beskyller lärda och kallare för villfarelse? Svar: Han skall inte vara sysselsatt med folk. Han skall söka kunskap. Han skall söka kunskap under de lärda till dess att han har lärt sig det nödvändiga. Därefter kan han förkunna […]