För att inte nedvärdera Allâhs gåvor

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Titta på den som har det sämre ställt än ni och inte på den som har det bättre ställt än ni. Det är mer passande för att ni inte ska nedvärdera Allâhs gåvor.”1 Hadîthen uppmanar människan att titta på den som har det sämre ställt sett till […]

Allmosa till blodspengar

Fråga: En person är ålagd att betala blodspengar men saknar förmåga på grund av fattigdom. Är det tillåtet att betala allmosa till honom i förväg? Svar: Om blodspengarna är på grund av avsiktligt dråp, är det hans skyldighet att betala dem. Om dråpet är på grund av oavsiktligt eller tveksamt dråp, betalar hans anhöriga blodspengarna […]

Zakât-ul-Fitr betalas på råvaror

Fråga: Kan Zakât-ul-Fitr betalas i dadlar, russin, vete, korn eller mjöl? Får Zakât-ul-Fitr betalas till släktingar man inte är skyldig att försörja? Svar: Om något av det omnämnda tillhör landets råvaror är det tvivelsutan tillåtet att betala det i Zakât-ul-Fitr. Är det tillåtet att betala något som inte utgör deras råvaror? Får de vilkas råvaror […]

Allmosa på efterskottsbrudgåva

Fråga: En kvinna har rätt till 3000 SAR i efterskottsbrudgåva. Om hon betalar allmosa på summan årligen tar den slut. Vad skall hon göra? Svar: Hon skall inte betala allmosa på den summan om hennes make är fattig. Detsamma gäller all annan skuld. Allmosa betalas inte på lån tagna av fattiga, ty de klarar inte […]

Gamlingen och den kroniskt sjuke i Ramadhân

Fråga: Anser ni att gamlingen och den kroniskt sjuke är ålagda att föda fattiga? Svar: De som inte klarar av att fasta på grund av hög ålder eller kronisk sjukdom är skyldiga att föda en fattig person för varje utebliven dag. Om de är kapabel till det vill säga. Det utslaget gav följeslagarna däribland Ibn […]

Får havande och ammande utelämna fastan?

Fråga: Är det tillåtet för havande och ammande kvinnor att utelämna fastan? Måste de ta igen dagarna eller sona? Svar: Den havande och ammande har samma dom som sjuklingen. Om de besväras av fastan får de utelämna den och ta igen dagarna när de klarar av fasta. Vissa lärde anser dock att hon endast föder […]

Förvarad Zakât-ul-Fitr hos granne

Fråga: Vad är domen för att förvara Zakât-ul-Fitr hos grannen till dess att en fattig kommer? Svar: Det är tillåtet, men den fattige måste få sin allmosa innan ´Îd-bönen eftersom grannen vikarierar för allmosegivaren. Men om det är den fattige som låter grannen vikariera för honom och ber honom ta emot allmosan å hans vägnar, […]

Sjuklingen som inte fastar i Ramadhân

Fråga: Vad åligger sjuklingen som inte fastar i Ramadhân? Svar: Det svarar Allâh på i Qur’ânen: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ”Men den av er som är sjuk eller på resa skall ta igen motsvarande antal dagar.”1 Om sjukdomen är akut och avtar, måste han ta igen de missade […]

Missar fastan på grund av sjukdom

Fråga: Vad gör kvinnan som missat fastan på grund av sjukdom? Svar: Frisknar hon till tar hon bara igen de missade dagarna. Men om sjukdomen är kronisk skall hon föda en fattig person för varje utebliven dag.

Vad gör den kroniskt sjuke i Ramadhân?

Fråga: Vad gör den kroniskt sjuke? Svar: Den tillfälligt sjuke tar igen dagarna när han frisknat till. Den kroniskt sjuke föder en fattig person för varje dag han inte fastar. Han får ge ¼ Sâ´ spannmål eller ½ Sâ´ av något annat. Skulle läkaren säga att han skadas av att fasta på sommaren, får han […]

365. Hur följer den dödes egendom honom till graven?

Fråga 365: Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Tre saker följer efter den döde; hans familj, hans egendom och hans handlingar. Två går tillbaka och en stannar kvar. Hans familj och egendom går tillbaka medan hans handlingar stannar kvar.”1 Hur följer hans egendom efter? Svar: Vissa lärde säger att egendomen åsyftar personens slavar som […]

11. Den exempellösa Qur’ânen

[19] Till dem hör Hans skrift som råder över alla andra skrifter och som underrättar om dem, vittnar för dem och bekräftar dem. Den liknar varken poesi eller brev. Den är fjärran från allt annat tal. Den överväldigar hörseln och förståelsen. Lögn kan varken nalkas den framifrån eller bakifrån. Det är en Uppenbarelse från den […]

Betalar allmosa för fattig man

Fråga: Jag har en summa pengar som en svag man har lämnat hos mig för att jag skall förvara dem åt honom. De har legat hos mig ett helt år nu. Får jag betala allmosa från mina egna pengar å hans vägnar eftersom hans summa är liten och han är fattig? Svar: Allmosan är en […]

Kläder till soningsbot för bruten ed

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ”Ni skall sona genom att utspisa tio nödställda med mat jämförbar med den ni ger er familj eller förse dem med kläder eller genom att befria en människa ur slaveri; […]

Allmosa betalas bara till åtta målgrupper

Fråga: Får jag betala min allmosa till min broder så att han kan utföra sin första ´Umrah? Han är dock inte fattig. Svar: Allmosa betalas inte till rika. Den får inte betalas till rika: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ […]

Vet inte om fattig familj ber

Fråga: Vad är domen för att betala allmosa till en fattig familj utan vetskap om dess familjemedlemmar ber eller inte? Svar: Om de lever bland muslimer i ett muslimskt land och är behövande, får du ge dem.