Imam går ned i Rukû´ innan jag hinner läsa al-Fâtihah

Fråga: Imamen gick ned i Rukû´ innan jag hann läsa al-Fâtihah. Ska jag också ned eller läsa klart al-Fâtihah? Svar: Om du har en vers eller något litet kvar, läser du klart al-Fâtihah. Och om läsningen sinkar dig från att rätta dig efter imamen, går du ned i Rukû´ ehuru du inte har läst klart.

al-Fâtihah i kondolerande syfte

Fråga: I vårt land ges kondoleanser i form av läsning av al-Fâtihah. Vissa lokala lärde menar att kondoleanser är inte baserade på Qur’ânen och Sunnah varför handlingen är tillåten. Stämmer det? Svar: Nej, det stämmer inte. Det är innovation. Det är innovativt att läsa al-Fâtihah i kondolerande syfte. Det är inte tillåtet att göra utan […]

Den måttligaste åsikten

591 – Djâbir berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som ber en Rak´ah utan att läsa al-Fâtihah har inte bett så länge han inte befinner sig bakom imamen.” Svag. Hadîthen är dock autentisk utan tillägget ”så länge han inte befinner sig bakom imamen”. Den intygas av hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa […]

Minsta obligatoriska kunskap

ash-Shâlandjî sade: ”Abû ´Abdillâh sade: ”Människan måste kunna tillräckligt mycket av Qur’ânen och kunskap för att hon ska kunna be och upprätthålla sin religion. Det minsta man måste kunna av Qur’ânen är al-Fâtihah och ytterligare två suror.”

Det läses efter första Takbîr

Fråga: Läses ett kapitel efter al-Fâtihah efter begravningsbönens första Takbîr? Svar: Nej. Det finns inget bevis för det. Det enda som har rapporterats är al-Fâtihah.

Läste inte al-Fâtihah bakom imamen

Fråga: Avsiktligt lät jag bli att läsa al-Fâtihah. Ska jag ta om en Rak´ah? Svar: Med imamen? Fråga: Ja. Svar: Imamens läsning räcker. Gå ned i Rukû´ med imamen. Imamens läsning räcker.

Glömmer al-Fâtihah i andra Rak´ah

Fråga: Jag glömde läsa al-Fâtihah i andra Rak´ah. Vad åligger mig? Svar: Be en till Rak´ah, ty den Rak´ah är ogiltig; du utelämnade en av dess pelare. Be en till Rak´ah efter Taslîm. Och om du kommer på det efter ett tag tar du igen hela bönen. Bönen är som sagt ogiltig.

Kommer på missade Takbîrât under al-Fâtihah

Fråga: Imamen glömmer bort de adderade Takbîrât och kommer på dem först när han påbörjat al-Fâtihah… Svar: Han ska fortsätta. Det är slut. Dess sammanhang har passerat. Han ska fortsätta läsa.

Därav Ibn Taymiyyahs upprepade al-Fâtihah

Under tiden jag vistades i Damaskus spenderade jag merparten av dagarna och många nätter tillsammans med Ibn Taymiyyah. Han brukade låta mig vara nära honom så att vi satt bredvid varandra. Jag brukade höra vad han läste och bad. Från gryningen till soluppgången läste han al-Fâtihah upprepande gånger. Tyst frågade jag mig själv varför han […]

Förmögen ber sittande till Rukû´

Fråga: Vissa förmögna människor väljer att sitta kvar i andra Rak´ah i Fadjr till dess att imamen ska gå ned i Rukû´. Förstå då ställer de sig upp för att gå ned i Rukû´ med honom. Är deras bön giltig? Svar: Nej. Han har utelämnat den stående positionen som utgör en pelare. Han måste åtminstone […]

Hinner inte läsa al-Fâtihah

Fråga: Imamen går ned i Rukû´ innan den ledde är klar med al-Fâtihah. Skall han gå ned i Rukû´ eller fullända al-Fâtihah? Svar: Om han kommer att mista en Rak´ah, går han ned i Rukû´ ehuru han inte är klar med al-Fâtihah. Imamens läsning av al-Fâtihah räcker.

al-Fâtihah efter vigsel

Fråga: Vad är domen för att läsa al-Fâtihah efter vigseln? Svar: Det är grundlöst. Det finns ingen grund för att läsa al-Fâtihah. Vigseln går ut på att kvinnans ges bort (الايجاب) och godtas (القبول). Vi saknar vetskap om att al-Fâtihah skall läsas.

Lär din familj islam

al-Bukhârî sade: 17 – Kapitel om den som säger att under resan skall en böneutropare kalla till bön 628 – Mu´allâ bin Asad berättade för oss: Wuhayb berättade för oss, från Abû Qilâbah, från Mâlik bin al-Huwayrith som sade: ”Tillsammans med en grupp landsmän kom jag till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och stannade […]

Korrigering av felläsning i Tashahhud

Fråga: Om en person förfelar eller glömmer något i sista Tashahhud. Skall han läsa om hela Tashahhud eller därifrån han förfelade? Samma fråga ställs om alla andra pelare. Svar: Han skall läsa därifrån han förfelade. Han skall läsa där han gjorde fel och resten därefter. Han måste läsa det i ordningsföljd. Utmed detta kan vi […]

Då säger du ”Âmîn” bakom imamen

Fråga: När skall den ledde säga ”Âmîn” efter imamens Fâtihah-läsning? Skall han vänta på att imamen säger det? Svar: Nej. När imamen är klar med al-Fâtihah säger han ”Âmîn”. Det är nämligen inga problem om han säger det innan imamen.

Imam gör Taslîm tyst

Fråga: Jag var imam och bad med en eller två individer. Lågmält gjorde jag Taslîm varefter jag kom på att jag var imam och att de bedjande inte hörde min Taslîm. Borde jag ha gjort om Taslîm högt? Svar: Om imamen gör Taslîm så lågmält att de bedjande inte kan höra honom, gör han inte […]