Selfie och bilder – en reklam för Hizbiyyûn

Jag råder studenterna att inte låta sig luras av individers uttalanden och att de endast låter sig dömas av Qur’ânen och Sunnah. Må Allâh benåda mannen som sade: ”Detta samfunds senare generation kan endast rättas till via det som rättade till dess tidigare generation.” Denna prövning har fått en sådan spridning att till och med […]

Varken slaktat eller fastat

Fråga: En person som vallfärdade Tamattu´-vallfärden hade inget offerdjur att offra och inte heller har han fastat än. Måste han fortfarande fasta för det? Svar: Tvivelsutan. Han har det på sitt samvete. Han måste fasta de tio dagarna.

Tawâf och Sa´y med parfym på Ihrâm

Fråga: En person gjorde Tawâf och Sa´y med rester av parfym på hans Ihrâm som han inte hade tvättat bort. Är hans handling giltig eller måste han sona? Svar: Om han inte visste om det, är han inte ålagd något. Om det skedde avsiktligt måste han sona. Antingen slaktar han ett lamm, föder sex fattiga […]

Då får botgöraren utelämna fastan

Fråga: Jag måste sona i form av två månaders fasta. Fastan kommer att pågå under ´Îd. Får jag utelämna fastan då? Svar: Ja och alltid annars när det är obligatoriskt att utelämna fastan. Ett annat exempel är kvinnan som får sin månadscykel; även hon får bryta sin fasta när hon får sin månadscykel. När den […]

Fasta ´Arafah-dagen på en lördag?

Fråga: Är det tillåtet att fasta ´Arafah-dagen på en lördag? Svar: Ja, ty du avser inte lördagen. För övrigt är det inte förbjudet att fasta lördagar. Även om ´Arafah-dagen skulle infalla en fredag ska du fasta, ty du avser inte den förbjudna fredagsfastan. Din avsikt är ´Arafah-dagen.

Kopparens fasta bryts i alla fall

Fråga: Bryter dagens koppare fastan om han brukar moderna instrument och inte suger ut blodet? Svar: Hadîthen ska förbli som den har nämnts. Att han bryter fastan för att han suger ut blodet är bara en förklaring, den kan vara fel. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Både kopparen och den koppade har brutit […]

Missfall efter två månader

Fråga: En kvinna fick missfall efter två månader. Ska hon be och fasta med tanke på att hon blöder? Svar: Om hon fick missfall efter 81 dagar, ska hon varken be eller fasta. Och om hon fick missfall innan 81 dagar, ska hon både be och fasta. Innan den 81:e dagen är blodet bara en […]

Kroniskt sjuk tillfrisknar efter Ramadhân

Fråga: Läkarna hade fastställt att en person var kroniskt sjuk varför han utelämnade fastan. Efter ett tag blev han frisk. Måste han ta igen dagarna? Svar: Om han har hunnit mata fattiga, behöver han inte göra något mer. Men om han inte har hunnit mata fattiga och klarar av att ta igen dagarna, tar han […]

Ånger för utelämnad fasta

Fråga: En person har inte fastat flera år och kommer inte ihåg ifall han bad då eller inte. Vad är han skyldig? Svar: Han är skyldig att ångra sig inför Allâh (´azza wa djall) och slå vakt om fastan. Det räcker – om Allâh vill.

Sinnesfrisk ibland och sinnessjuk ibland

Fråga: En äldre man är sinnesfrisk ibland och sinnessjuk ibland. Måste det sonas för hans uteblivna fasta i Ramadhân? Svar: Då han är sinnesfrisk fastar han och då han är sinnessjuk föds det å hans vägnar.

Befalla icke-bedjande att fasta?

Fråga: Ska den icke-bedjande befallas att fasta? Svar: Nej. Ty hans fasta är ogiltig till dess att han börjar be. Bönen är viktigare än fastan. Den icke-bedjandes handlingar är ogiltiga. Ingenting accepteras från honom förrän han börjar be och slår vakt om bönen.

Tiden för fastans avsikt

Fråga: Är det tillåtet att avse en handling under dess gång och inte före den? Svar: Nej, den måste vara med från början. Obligatorisk fasta måste avses innan gryning. Dock är det harmlöst att avse frivillig fasta under dagen förutsatt att personen har varken ätit eller druckit under dagen. Det är tillåtet.

Börjar fasta vid middagstid

Fråga: En kvinna vaknade vid middagstid och hade inte avsett att fasta före läggdags. Därefter började hon fasta för att ta igen en missad dag från Ramadhân. Är det giltigt? Svar: Nej. Obligatorisk fasta är ogiltig om den inte avses natten innan, oavsett om det handlar om Ramadhân, kompenserad fasta, soning eller ed. Frivillig fasta […]

Zakât-ul-Fitr för icke-fastande

Fråga: Min fader fastar inte. Ska jag betala Zakât-ul-Fitr för honom? Svar: Om han utelämnar fastan därför att han inte anser den vara obligatorisk, är han otrogen. Han är dock inte otrogen om han inte fastar på grund av lathet. Dock ska makthavaren tvinga honom att fasta. Han är som sagt inte otrogen varför han […]

Så länge det är sex dagar

895 – Jag frågade min fader om dagarna som fastas efter Ramadhân. Han sade: ”Det är harmlöst att fasta dem. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) poängterade bara sex dagar i Shawwâl. Han brydde sig inte om att fasta dem i följd eller separerade.”

Vilket sätt är bäst att fasta Shawwâls sex dagar?

Fråga: Vilket sätt är bäst att fasta Shawwâls sex dagar? Svar: Det bästa är att fasta dem direkt efter ´Îd och i följd, säger de lärde. Det stämmer bättre överens med hadîthen: ”… och efterfölja den med sex dagar i Shawwâl…” Plus att det är skyndning till goda handlingar, vilket Qur’ânen och Sunnah uppmanar till […]

Tiden för Shawwâls fasta

Fråga: Många säger att Shawwâls sexdagars fasta måste inledas den andra ´Îd-dagen och fastas i följd, annars är det inte lönt att fasta dem. Vad säger ni om det? Svar: Shawwâls sexdagars fasta får inledas såväl den andra ´Îd-dagen som mot slutet av månaden. De får fastas i följd och separerat. Det viktiga är att […]

Därför särskiljs Shawwâl

Om någon undrar vad som särskiljer fastan i Shawwâl då dygden uppnås oavsett när de sex dagarna fastas på året, lyder svaret på följande sätt: Fastan i Shawwâl medföljer dygden i Ramadhâns fasta. Med andra ord är det som att man har fastat en obligatorisk fasta ett helt år, sade Ibn-ul-Mubârak. Det sägs att at-Tirmidhî […]

Då fastar du Shawwâls sex dagar

Fråga: Vad anser ni om den som har missade dagar från Ramadhân och fastar Shawwâls sex dagar? Svar: Svaret ligger i profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord: ”Att fasta Ramadhân och efterfölja den med sex dagar i Shawwâl, är som att fasta ett helt år.” Den som har missade dagar från Ramadhân och fastar […]

1. Hadîth ”Att fasta Ramadhân och efterfölja den…”

1006 – Abû Ayyûb (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Att fasta Ramadhân och efterfölja den med sex dagar i Shawwâl, är som att fasta ett helt år.”1 Rapporterad av Muslim, Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, an-Nasâ’î och Ibn Mâdjah. 1Autentisk.