Klor i vattnet

Fråga: I vårt land är det vanligt att vattnet rensas med klor som gör att vattnets färg och lukt ändras. Påverkar det tvagningen? Svar: Rengöringsmedel i vatten påverkar ingalunda så länge det fortfarande är vatten. Det spelar ingen roll att några av dess egenskaper ändras. Vatten kan ju ändras av alger, blad, sand och annat. […]

8. Stor mängd orenhet i rent vatten

Måhända undrar någon om vattnet som blandas med mycken orenhet och som både saknar anmärkningsvärd lukt och färg blir orent. Tillsynes gör det inte det. Men de lärde säger att om orenheten saknar stark lukt och har en färg lik vattnet vars smak är oförändrad, skall det uppskattas att orenhetens färg är olik vattnets. Om […]

Så klippte följeslagarna sin mustasch

Flera följeslagare klippte mustaschen utmed Siwâk. at-Tabarânî rapporterade: Ahmad bin ´Abdil-Wahhâb bin Nadjdah al-Hûtî berättade för oss: Min fader berättade för mig: Ismâ´îl bin ´Ayyâsh berättade för oss, från Shurahbîl bin Muslim som sade: ”Jag såg fem av Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare klippa sina mustascher, spara sina skägg och färga dem […]

7. Tvagning ur vattenpöl

Till synes betyder profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord att inget kan orena vattnet, oavsett om det är mycket eller litet. Om litet vatten råkar ut för orenhet som inte ändrar på dess egenskaper, förblir det renande. Detsamma gäller mycket vatten. Men ju mindre vattnet är desto större risk löper det att bli orent. […]

6. Hadîth ”Vatten är renande…”

Hâfidh Ibn Hadjâr al-´Asqalânî (rahimahullâh) sade: 2 – Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Vatten är renande; inget kan orena det.”1 Rapporterad av De tre. Autentiserad av Ahmad. FÖRKLARING Efter att författaren (rahimahullâh) hade nämnt havsvattnet i synnerhet nämnde han vattnet i allmänhet. Vattnet i […]

Målarfärg är vattentät

Fråga: Det kan hända att jag ber bredvid en man som har målarfärg på händerna. Måste jag berätta för honom att färgen måste tvättas bort? Svar: Tvivelsutan. Det är vattentätt. Målarfärg är vattentät. Du måste råda honom så att han tar bort den och tvår sig så att vattnet når naglarna.

Vad är ditt bevis, ash-Shâfi´î?

az-Zubayr bin ´Abdil-Wâhid sade: Muhammad bin ´Aqîl al-Firyâbî berättade för oss: al-Muzanî eller ar-Rabî´ sade: ””En dag satt vi hos ash-Shâfi´î när en äldre man klädd i yllekläder och med en käpp kom. ash-Shâfi´î reste sig upp och rättade till sina kläder. Gamlingen hälsade och satte sig ned. Då sade gamlingen: ””Kan jag fråga?”” Han […]