Inte stadsbor som bestämmer

Fråga: En person pendlar mellan två städer som ligger 100 km från varandra. Färden räknas dock inte som resa enligt stadsborna. Ska han utgå från traditionen… Svar: Det är inte stadsborna som bestämmer domar; det är föreskriften som gör det. Den som färdas minst 80 km är resande och får praktisera resedomarna.

Lång vistelse, kort avstånd

Fråga: Ni nämnde att en färd kan också anses vara resa om perioden är lång till skillnad från avståndet. Vad innebär det? Svar: Till synes anses en lång tidsperiod vara två dagar enligt vissa lärde. Så om en person skulle vistas minst två dagar i en annan stad räknas han som resenär ehuru avståndet från […]

När anses en färd vara resa?

Fråga: När anses en färd vara resa? Svar: Vissa lärde anser att en resa är minst 81-83 km lång. Andra utgår från traditionen; det som traditionellt sett anses vara resa, om än en kort sådan, är resa och inte annars. Den åsikten valde Shaykh–ul–Islâm Ibn Taymiyyah och är mer korrekt sett till beviset. Dock är […]

Det är en resa

Rapporteringar är tydliga med att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följe slog ihop och kortade bönerna under vallfärden. Det är inte bekräftat att någon av dem fortsatte be efter hans Taslîm i Minâ, Muzdalifah eller ´Arafah. Den fulltaliga bönen bads i Makkah. Jag har också klargjort att det finns inget bekräftat bevis […]

Inget vi vill förknippas med

az-Za´farânî sade: Jag hörde ash-Shâfi´î säga: ”Jag har bara debatterat en enda gång kring skolastik. Jag ber Allâh om förlåtelse för det.” Det rapporteras att ar-Rabî´ sade: Jag hörde ash-Shâfi´î säga i kapitlet om testamente: ”Om en person testamenterar bort sina vetenskapliga böcker och de består av skolastiska böcker, så omfattas inte de skolastiska böckerna […]

ash-Shâfi´îs största hatobjekt

ar-Rabî´ sade: Jag hörde ash-Shâfi´î bli frågad om Qur’ânen varpå han svarade: ”Qur’ânen är Allâhs tal. Den som säger att den är skapad hädar.” Berättarkedjan är autentisk. Abû Dâwûd och Abû Hâtim återberättade från Abû Thawr som sade: Jag hörde ash-Shâfi´î säga: ”Ingen som anammar skolastik lyckas.” Ibn ´Abdil-Hakam sade: Jag hörde ash-Shâfi´î säga: ”Om […]