Ahmad och profetens hårstrån

al-Khallâl sade: ´Ismah bin ´Isâm underrättade mig: Hanbal berättade för oss: ”Då Abû ´Abdillâh satt fängslad gav en av al-Fadhl bin ar-Rabî´s söner tre hårstrån till honom och sade: ”Detta tillhör profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hår.” På sin dödsbädd testamenterade Abû ´Abdillâh att varje hårstrå placeras på hans vardera öga samt tunga efter […]

Dog i fängelset för dogmens skull

60 – Abû Mushir ´Abdul-A´lâ bin Mushir bin ´Abdil-A´lâ bin Mushir al-Ghassânî ad-Dimashqî. Imamen och Shaykhen av Levanten. Ibn Sa´d sade: ”Abû Mushir förflyttades från Damaskus till Raqqah hos al-Ma’mûn. Han frågade honom om Qur’ânen varpå Mushir sade: ”Den är Allâhs tal.” Han vägrade säga att den är skapad. Då kallade han på läder och […]