385. Vet den döde vad hans familj gör?

Publicerad: 19.10.06 Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421) Källa: Madjmû´-ul-Fatâwâ (17/450-451) Fråga: Kommer muslimen som träder in i paradiset att känna igen sina släktingar? Kommer han att komma ihåg sin familj efter döden och kommer han att känna deras tillstånd? Svar: Han kommer att känna igen sina anhöriga och andra som brukade […]

Sjömannens bön

559 – Jag frågade min fader om sjömannen som är på sjön utan familj. Ska han be fulltalig bön eller korta? Han svarade: ”Om hans familj är med honom, ber han fulltaligt. Och om han har familj och bostad men som inte är med honom på båten och som han ska återvända till, kortar han […]

Väcker familj efter bön i moské

Fråga: Jag vaknar för att be Fadjr men väcker min familj först efter att jag kommit hem från moskén. Vad är domen för min handling? Svar: Den är tillåten så länge du väcker dem tillräckligt tidigt för att de ska hinna med rening och bön innan soluppgång. Däremot är det bäst att väcka dem i […]

Mat till dödsboet

Fråga: Vad är domen för att laga mat till dödsboet? Svar: Det är Sunnah. När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fick reda på att Dja´far bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh) hade dött sade han: ”Laga mat till Dja´fars familj! De har drabbats av något som sysselsätter dem.”1 Det ska alltså lagas mat till […]

Lär din familj islam

al-Bukhârî sade: 17 – Kapitel om den som säger att under resan skall en böneutropare kalla till bön 628 – Mu´allâ bin Asad berättade för oss: Wuhayb berättade för oss, från Abû Qilâbah, från Mâlik bin al-Huwayrith som sade: ”Tillsammans med en grupp landsmän kom jag till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och stannade […]

Muslim bevarar nasarés pengar

Fråga: Får en muslim se efter en nasarés pengar? Eller är det en form av kärlek? Svar: Nej, det är ingen form av kärlek. Det är en form av handhavande. Vi får handla med dem: لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ ”Allah förbjuder er inte att visa godhet […]

343. Är detta jämmer?

Fråga 343: När vissa kvinnor kommer hem till den dödes familj börjar de skrika och beklaga sig så att alla närvarande brister i gråt. Är det jämmer? Svar: Det är tvivelsutan jämmer. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade den jämrande kvinnan och kvinnan som lyssnar på henne. Hon får inte göra så. Inte heller […]

339. Vad menas med att den döde plågas av sin familjs gråt?

Fråga 339: Vad betyder profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord: ”Den döde plågas av sin familjs gråt över honom.”1? Svar: Det betyder att den döde får reda på det och smärtas av det. Det betyder inte att Allâh straffar honom för deras gråt, ty Allâh (ta´âlâ) sade: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ”PÅ INGEN […]

Försörja familjen eller studera?

Fråga: Jag är en student vars familj har det knapert med ekonomin. Är det bättre att jag arbetar, försörjer dem och hjälper dem eller att jag söker kunskap och går på lektioner? Svar: Ja. Om ditt tillstånd är på det viset, så är det bättre att försörja dig själv och dem. Men om möjligt skall […]

338. Plågas den döde av sina anhörigas gråt för honom?

Fråga 338: Stämmer det att den döde plågas av sina anhörigas gråt för honom? Svar: Ja. Det har bekräftats från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)1. Dock har de lärda delade uppfattningar om hadîthens betydelse. Vissa säger att den berör den otrogne och inte den troende. Den förklaringen går dock emot hadîthens uppenbara generalisering. […]

´Umrah och besök i samma veva

Fråga: En man reste från Qasîm till Jeddah för att besöka sin familj. Han själv kommer från Jeddah och avsåg att göra ´Umrah under resans gång. Får han sinka sin Ihrâm till dess att han anländer till sin familj? Svar: Personen som reser till Jeddah för att träffa sin familj och avser att göra ´Umrah […]

Gå inte in förrän bilderna är borta

Fråga: När sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom hem till ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) och såg bilder på draperierna, gick han inte in förrän de hade skurits bort och gjorts om till kuddar. Skall jag rätta mig efter sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när jag kommer till en sådan plats? Svar: Allâh har […]

Vet inte om fattig familj ber

Fråga: Vad är domen för att betala allmosa till en fattig familj utan vetskap om dess familjemedlemmar ber eller inte? Svar: Om de lever bland muslimer i ett muslimskt land och är behövande, får du ge dem.