Salafs fel var individuella misstag, ingen avsiktlig avvikelse

Imâm Ahmad bad om förlåtelse för kalifen och andra som hade pryglat och fängslat honom. Han förlät dem för orättvisan som de hade utsatt honom för och otron som de hade kallat till. Om de hade varit avfällingar skulle det inte varit tillåtet för honom att be om förlåtelse för dem. Ty enligt Qur’ânen, Sunnah […]

Därav dementerade Ibn Mas´ûd kapitlen ”al-Falaq” och ”an-Nâs”

Fråga: Hur förhåller man sig till att Ibn Mas´ûd dementerade att kapitlen ”al-Falaq” och ”an-Nâs” tillhör Qur’ânen? Svar: Om en lärd i dagens läge hade sagt det Ibn Mas´ûd sade, skulle muslimerna enats om att göra Takfîr på honom. Men ingen kan säga något om Ibn Mas´ûd. Varför inte? Därför att han inte hade nåtts […]