Ehuru det går flera dagar

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh accepterar ingens bön efter att hans tvagning har brutits förrän han tvår sig.”1 Det bevisar att tvagning är ett villkor för bön och att bönen är ogiltig utan tvagning. Det råder samstämmighet om det. Så om en person glömmer två sig och ber, tar han igen […]

29. Avslagning förhindrar tron

En annan faktor som avleder människorna från den klargjorda sanningen är att de förkastar den. Följaktligen straffas de med omvända hjärtan och syner varpå det vackra förfulas och vice versa. Han (ta´âlâ) sade: فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ”Men när de vek av, vilseledde Allâh deras hjärtan.”1 وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِ أَوَّلَ […]

Ånger efter otro

Fråga: Skall den som faller i en faktor som annullerar islam förnya sin tro med trosbekännelsen? Svar: Ja. Därtill skall han ångra sig muntligt för faktorn och säga: ”Jag ber Allâh om förlåtelse för det och det.”