Återvänder till Minâ på småtimmarna

Fråga: Natten till den 11:e bad jag ´Ishâ’ i Minâ. Därefter begav jag mig till Heliga moskén för att utföra Tawâf-ul-Ifâdhâh. På grund av den stora folkmassan kom jag inte tillbaka till Minâ förrän två timmar innan gryning. Vad åligger mig? Svar: I och med att du återvände de två sista timmarna, tillbringade resten av […]

Väcker familj efter bön i moské

Fråga: Jag vaknar för att be Fadjr men väcker min familj först efter att jag kommit hem från moskén. Vad är domen för min handling? Svar: Den är tillåten så länge du väcker dem tillräckligt tidigt för att de ska hinna med rening och bön innan soluppgång. Däremot är det bäst att väcka dem i […]

Innovativ bön efter bönen

Det är bekräftat att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lyfte på händerna då han åkallade Allâh mot hedningarna som hade dödat hans utsända lärde. Scenariot utspelade sig i Fadjr och efter Rukû´, rapporterar Ahmad och andra via Anas. Däremot finns inget bekräftat från honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att han lyfte på händerna […]

Begravningsbön på förbjuden tid

Fråga: Är det tillåtet att be begravningsbön på förbjuden tid då många människor ber den efter ´Asr? Svar: Ja, ty den förbjudna tiden efter ´Asr är lång varför sinkad begravningsbön kan medföra negativa följder. Alltså får begravningsbönen bes efter ´Asr och Fadjr då deras tider är lång. Liket ska inte sinkas. Begravningsbönen ska nämligen bes […]

Då läses Qunût

429 – Jag frågade min fader om Qunût ska läsas i varje bön. Han sade: ”Det ska läsas i Witr efter Rukû´. Och om man vill läsa Qunût i Fadjr baserat på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) handling då han bad för förtryckta muslimer, så är det harmlöst.” 430 – Jag frågade honom om […]

Witr bes bara på natten

1712 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Witr bes bara på natten.” Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” (891) via Khâlid bin Abî Karîmah: Mu´âwiyah bin Qurrah underrättade oss från al-Agharr al-Muzanî som sade: ”En man kom till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Allâhs profet! Jag vaknade på […]

Ren innan gryning

Fråga: En kvinna blev ren innan gryning och badade. Vad är domen? Svar: Hennes fasta är korrekt om hon är säker på att hon blivit ren innan gryning. Det viktiga är att hon är säker på sin sak, ty många kvinnor tror felaktigt att de blivit rena. Kvinnorna brukade skicka bomullstussar innehållande gula utsöndringar till […]

14. Följeslagarinnornas ansikten syntes inte pga. mörker

4 – ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade: ”När Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad Fadjr bad även de troende kvinnorna med honom, invirade i sina klädesplagg. När de gick hemåt kunde ingen känna igen dem på grund av mörkret.”1 Bevisningen ligger i att ingen kunde känna igen dem på grund av mörkret. Det […]

9. Betydelsen av فِي السَّمَاء

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade: Dessutom finns otaliga autentiska och goda hadîther i sakfrågan. Ett exempel är Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) himmelsfärd upp till hans Herre1, änglarnas nedstigning från deras Herre och sedan upp till Honom2 och profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord: ”Änglarna som är hos er avlöser varandra natt […]

Ibn Taymiyyahs slutsats kan inte accepteras

Fråga: Ibn-ul-Qayyim berättade att han hörde Shaykh-ul-Islâm säga: ”Den som slår vakt om bönen: يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ برَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ ”Du Levande! Du Upprätthållande! Jag söker hjälp via Din nåd.” fyrtio dagar mellan böneutropet till Fadjr och Iqâmah begåvas med ett levande hjärta som inte dör.”1 Har det uttalandet något bevis? Är det korrekt? Svar: […]

Täcker det första böneutropet till Fadjr det andra?

Fråga: Täcker det första böneutropet till Fadjr det andra? Svar: Nej, det gör det inte. Böneutropet till bönen måste ske först när bönetiden har gått in. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”När bönen går in, kallar någon av er.”1 Bönen går inte in förrän dess tid går in. 1al-Bukhârî (628) och Muslim (674).

Bön mellan böneutrop och Iqâmah

al-Bukhârî sade: 16 – Kapitel om att den som vill får be mellan alla två böneutrop 627 – ´Abdullâh bin Yazîd berättade för oss: Kahmas bin al-Hasan berättade för oss, från ´Abdullâh bin Buraydah, från ´Abdullâh bin Mughaffal som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Mellan alla två böneutrop finns en bön. […]

8. Nattbönens tid

[10] Nattbönen börjar efter ´Ishâ’ och varar till Fadjr. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh har utökat en bön åt er och det är Witr1. Be den mellan ´Ishâ’ och Fadjr.”2 [11] Om möjligt är det bättre att be den så sent som möjligt. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som […]

Förmögen ber sittande till Rukû´

Fråga: Vissa förmögna människor väljer att sitta kvar i andra Rak´ah i Fadjr till dess att imamen ska gå ned i Rukû´. Förstå då ställer de sig upp för att gå ned i Rukû´ med honom. Är deras bön giltig? Svar: Nej. Han har utelämnat den stående positionen som utgör en pelare. Han måste åtminstone […]

Liggningen innan Fadjr

al-Bukhârî sade: 15 – Kapitel om inväntad Iqâmah 626 – Abûl-Yamân berättade för oss: Shu´ayb underrättade oss, från az-Zuhrî: ´Urwah bin az-Zubayr underrättade mig som berättade att ´Â’ishah sade: ”Efter böneutroparens första böneutrop till Fadjr gick Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) upp och bad två korta Raka´ât innan Fadjr. Detta efter att gryningen […]

Kommer ihåg missad ´Ishâ’ under Fadjr

Fråga: Under tiden en person ber Fadjr kommer han ihåg att han inte har bett ´Ishâ’. Skall han fortsätta be Fadjr? Svar: Ja, han skall fortsätta be Fadjr. Därefter ber han ´Ishâ’.

Missar Fadjr pga. slitsamt arbete

Fråga: En religiös yngling blir så trött på arbetet att han missar Fadjr i tid. Vad skall han göra? Svar: Han är skyldig att lämna arbetet som orsakar att han missar Fadjr i tid. Medlen har samma dom som målen. Om han vet att han ber i tid om han inte arbetar, blir han skyldig […]

Tiden mellan böneutropet och Iqâmah

al-Bukhârî sade: 14 – Kapitel om fristen mellan böneutropet och Iqâmah samt den som inväntar Iqâmah 624 – Ishâq al-Wâsitî berättade för oss: Khâlid berättade för oss, från al-Djurayrî, från Ibn Burdah, från ´Abdullâh bin Mughaffal al-Muzanî som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Mellan två böneutrop finns en bön. Mellan […]

Böneutrop innan tid

al-Bukhârî sade: 13 – Kapitel om böneutrop innan gryning 621 – Ahmad bin Yûnus berättade för oss: Zuhayr berättade för oss: Sulaymân at-Taymî berättade för oss, från Abû ´Uthmân an-Nahdî, från ´Abdullâh bin Mas´ûd, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade: ”Låt inte Bilâls böneutrop sätta stopp för er måltid. Han ropar till […]

Då skall barnet be Fadjr

Fråga: Skall barnet som är mellan 7 och 10 år behandlas allvarligt när det kommer till bönen eller skall det låtas vara i fred? Svar: Nej, det skall inte låtas vara i fred. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Befall era barn att förrätta bönen när de är sju år och slå dem för […]