142. Aga av faderlöst barn

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade: 142 – Muslim berättade för oss: Shu´bah berättade för oss, från Shumaysah al-´Atakiyyah som sade: ”Aga av faderlöst barn kom på tal hos ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) varpå hon sade: ”Jag slår det faderlösa barnet för att det skall bli reko.”1 FÖRKLARING Precis som i det föregående kapitlet klargör även detta fadderskapet […]

Horbarnet med föräldrarnas äktingar

Fråga: Vad händer med ett horbarn? Svar: Staten får ta hand om det. Fråga: Inte dess föräldrar? Svar: De får ta hand om det som ett faderlöst barn. De skall dock inte anmäla barnet som familjemedlem. Och om de får andra äkta barn, särskilt flickor, så anses de inte vara barnets syskon. Det barnet får […]