Sluter sig till fredagsbön i Tashahhud

579 – Min fader berättade för mig: Muhammad bin Dja´far berättade för oss: Shu´bah berättade för oss, från Mughîrah som sade: ”Jag frågade Ibrâhîm om mannen som sluter sig till fredagsbönen medan imamen sitter ned innan han gör Taslîm. Han svarade: ”Han ska be fyra Raka´ât.” 580 – Jag frågade min fader om det och […]

Bön efter fredagsbön

570 – Jag frågade min fader om bön efter fredagsbönen. Han svarade: ”Sex Raka´ât, två och två. Taslîm görs efter varannan Rak´ah. 571 – Jag frågade min fader hur mycket man ska be efter fredagsbönen. Han svarade: ”Så mycket du föredrar. Den som vill kan be fyra Raka´ât och den som vill kan be sex […]

Resenär ber som hemmastadd imam

565 – Jag läste för min fader: ”Vad gör resenären om han sluter sig till imamen som befinner sig i Tashahhud i sista Rak´ah?” Han svarade: ”Om resenären sluter sig till den hemmastaddes bön, ber han som den hemmastadde.” Han sade: ”Det rapporteras från Ibn ´Umar och Ibn ´Abbâs att resenären som ber bakom den […]

Förkortad affärsresa

547 – Jag frågade min fader om mannen på affärsresa får korta bönen. Han svarade: ”Ja, han kortar, oavsett om han vallfärdar eller utför ´Umrah.” Också sade han: ”Han får inte korta om resan är syndig.” 548 – Jag frågade min fader om mannen på affärsresa; när ska han börja korta bönen? Han svarade: ”Så […]

Tre kyssta händer

Fråga: Vad är domen för att kyssa den lärdes hand? Svar: Det är harmlöst att kyssa tre personers händer: makthavarens hand, faderns hand och den lärdes hand. Det är harmlöst att kyssa deras händer.

Glömde skölja mun och snyta näsa

119 – Jag läste för min fader: ”En man glömde skölja munnen och snyta näsan, bad i det tillståndet och erinrade sig det först efter bönen eller i bönen. Han svarade: ”Han ska ta igen bönen. Och om han erinrar sig det i bönen bryter han bönen och går och sköljer munnen och snyter näsan.”

Glömde bestryka öronen

111 – Jag hörde min fader säga: ”Om en man glömmer bestryka huvudet och inser det efter att hans kroppsdelar har hunnit torka, tvår han sig och ber en gång till ehuru han redan har bett. Ty Allâh sade: وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ ”… och stryk med händerna över huvudet och fötterna upp till […]

Zakât-ul-Fitr för icke-fastande

Fråga: Min fader fastar inte. Ska jag betala Zakât-ul-Fitr för honom? Svar: Om han utelämnar fastan därför att han inte anser den vara obligatorisk, är han otrogen. Han är dock inte otrogen om han inte fastar på grund av lathet. Dock ska makthavaren tvinga honom att fasta. Han är som sagt inte otrogen varför han […]

Då läses Qunût

429 – Jag frågade min fader om Qunût ska läsas i varje bön. Han sade: ”Det ska läsas i Witr efter Rukû´. Och om man vill läsa Qunût i Fadjr baserat på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) handling då han bad för förtryckta muslimer, så är det harmlöst.” 430 – Jag frågade honom om […]

Upplyfta händer i Qunût

417 – Jag frågade min fader om händer ska lyftas i Witr varvid han svarade: ”När han läser Qunût tar han upp dem i höjd med bröstet.” Han själv lyfte på händerna under Qunût i Witr. 418 – Jag frågade min fader om han föredrar att händer lyfts upp under Qunût i Witr varje natt, […]

Tasbîh-bönen är obekräftad

413 – Jag hörde min fader säga: ”Mig veterligen är ingenting bekräftat angående Tasbîh-bönen. De lärde har delade åsikter om dess berättarkedja. Mig veterligen är den inte bekräftad.” Förmodligen försvagade han ´Amr bin Mâlik an-Nukrî.

Konvertitens ´Aqîqah

Mûsâ bin Sahl underrättade oss: Muhammad bin Ahmad al-Asadî berättade för oss: Ibrâhîm bin Ya´qûb berättade för oss, från Ismâ´îl bin Sa´îd som sade: ”Jag frågade Ahmad om mannen som konverterar till islam; måste han utföra ´Aqîqah för sig själv?” Han svarade: ”Nej, han slipper göra det. Tiden för ´Aqîqah gäller när han är liten […]

Sjukling dör efter Ramadhân

Fråga: Den 21 Ramadhân i fjol bröt min fader fastan på grund av sjukdom. Den 9 Shawwâl avled han på sjukhuset. Hur lyder domen? Svar: Om sjukdomen var kronisk skulle han fött en fattig person för varje utebliven dag. Och om sjukdomen var akut varefter den eskalerade efter Ramadhân varpå han dog, är han inte […]

Vårdnadshavare måste vara religiös muslim

368 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Kvinnan har mer rätt till barnet så länge hon inte gifter om sig.” Rapporterad av-Dâraqutnî i ”as-Sunan” (418) via al-Muthanâ bin as-Sabbâh, från ´Amr bin Shu´ayb, från hans fader, från hans farfar som sade: ”En kvinna tvistade med sin make om sitt barn varvid profeten (sallâ […]

Ahmad återberättar Qatâdah om Allâhs ankomst

Min fader berättade för mig: ´Abdur-Razzâq underrättade oss, från Ma´mar, från Qatâdah som sade om Hans (´azza wa djall) ord: هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلآئِكَةُ ”Vill de kanske vänta till dess Allâh kommer till dem med änglarna med molnens tronhimmel?”1 ”Allâh ska komma till dem med molnens tronhimmel och […]

Profetens föräldrar är i helvetet

2592 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Både min fader och din fader är i Elden.” Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” (3552): Muhammad bin ´Abdillâh al-Hadhramî berättade för oss: Abû Kurayb berättade för oss: Abû Khâlid al-Ahmar berättade för oss, från Dâwûd bin Abî Hind, från al-´Abbâs bin ´Abdir-Rahmân, från ´Imrân bin […]

Sûfî blottar sig framför fästmö och hennes fader

Shaykh ´Abdul-Qâdir as-Subkî var en av Allâhs (ta´âlâ) män. Han var en av styresmännen över de egyptiska byarna. En gång blev han förtjust i en kvinna varpå han klädde av sig naken inför henne och hennes fader och sade: ”Titta en andra gång så att du inte säger efteråt att min kropp är grov, spetälsk […]

Sûfî förför pojkar och smeker dem på ändan

Shaykh ´Alî Abû Khawdah… Då han såg en kvinna eller en yngling som han ville förföra, smekte han honom på ändan, oavsett om killen var son till en ledare eller en minister. Inte heller spelade det någon roll att hans fader eller någon annan var närvarande. Han brydde sig inte om folk. När han kom […]

Djibrîls fader enligt Sûfiyyahs al-Djîlî

Enligt al-Djîlî (d. 826) är Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fader till Djibrîl och grunden till världen. Han sade: ”Det första intellektet tillskrivs Muhammad. Allâh skapade Djibrîl (´alayhis-salâm) från honom i evigheten. Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är alltså fader till Djibrîl och grunden till hela världen.”1 1al-Insân al-Kâmil (2/20).

30. Sjuttonde beviset från Sunnah för Allâhs händer

31 – Anas (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”På Domedagen skall de troende samlas ängsliga och säga: ”Vi borde vädja inför vår Herre så att Han förskonar oss från denna vår plats.” Följaktligen går de till Âdam och säger: ”Âdam! Du är mänsklighetens fader. Allâh skapade dig med […]