78. Stora syndare är inte otrogna

Publicerad: 19.10.03 Talare: ´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî Källa: Qurrat-ul-´Aynayn bi Tawdhîh Ma´ânî ´Aqîdat-ir-Râziyayn, sid. 141 Tillika ska tjuven handhuggas. Om han hade avfallit till följd av sin stöld skulle han avrättats. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som ändrar sin religion ska ni avrätta.”1 Att föreskrivna bestraffningar tillämpas på tjuvar, äktenskapsbrytare, […]

Värdelös trosbekännelse

2590 – Abû Hurayrah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Dödsängeln kom till en döende man utan att finna något gott i honom. Han öppnade hans hjärta utan att finna något i det. Därefter öppnade han hans mun och såg hans tunga uttala ”Det finns ingen sann gud utom Allâh”. Följaktligen […]

All Tasawwuf är innovation

Fråga: Är Sûfiyyah uppdelade i extrema och måttliga? Svar: All Tasawwuf är villfarelse. Vissa former är dock värre än andra. Annars är allt det villfarelse. Ty det är innoverat.

“Inget behov av tillbedjan”

Fråga: Är det tillåtet att be på följande sätt: ”Allâh! Du som känner till mitt tillstånd! Det räcker för att jag inte skall behöva fråga Dig.” Svar: Nej. Det är inte tillåtet. Så säger de som förnekar tillbedjan och säger att tillbedjan är värdelös; om Allâh vill dig väl får du det och om Han […]