Exorcism mot sjukdomar

1671 – Jag frågade Ahmad om exorcism mot onda ögat. Han svarade: ”Det är harmlöst.” 1672 – Jag frågade Ahmad om exorcism mot [oklart ord] och huvudvärk. Han sade: ”Jag hoppas.” Det vill säga att det ska vara harmlöst. 1673 – Jag hörde Ahmad bli frågad om mannen som skriver ned Qur’ânen på något och […]

Exorcism med salt

Fråga: Vad är domen för att läsa föreskriven exorcism över salt och sedan strö ut det i bostaden? Svar: Det är typiskt för den hedniska tiden och ej tillåtet.

Vattenrester mot onda ögat

Fråga: Är det skrockfullt att dricka resterna av vattnet i glasen för att skydda sig mot det onda ögat? Svar: Det är grundlöst. Det onda ögat avvärjs med erinran, exorcism och åkallan.