Helvetet som skall upphöra

Från vissa Salaf rapporteras det att helvetet kommer att upphöra existera efter en lång tid. De argumenterar med rapporteringar där merparten är svaga. Exempelvis sägs det att ´Umar och andra sade: ”Om Eldens invånare hade vistats oändligt länge i Elden skulle de en dag kommit ut ur den.”1 De säger att syndarnas sorti är inte […]