30. Vad gjorde profeten efter besöket i Thaqîf?

Fråga 30: Vad gjorde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) därefter? Svar: I samband med evenemang och människosamlingar bad han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) folk om skydd för att kunna förkunna sin Herres ord. Slutligen lät Allâh en delegation från Hjälparna ta sig an den uppgiften. Hjälparna var den Nåderikes grupp och trons bataljon.

Blomsterförsäljaren och otrogna kunder

Fråga: Ibland kommer det otrogna till en blomsterförsäljare och ber honom skriva på blommorna något relevant till deras evenemang. Får han göra det? Svar: Det får han inte göra. Skall han hjälpa de otrogna med deras falskhet? Det får han inte göra.

Fyrtiodagars evenemang för den döde

Fråga: Fyrtio dagar efter en persons bortgång hålls ett evenemang för den döde. Är det innovativt? Svar: Ja. Det är innovativt. Det finns inget fyrtiodagars evenemang, varken för den döde eller för någon annan.