Sûfiyyahs al-Djaylânî: Allâh är ovanför tronen med Sin essens

En annan ur deras senare led var Imâm Abû Muhammad ´Abdul-Qâdir bin Abî Sâlih al-Djîlî som sade i sin bok ”al-Ghunyah”: ”Han är uppe, rest över Sin tron. Han har all makt och Hans kunskap omger allting: إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ”De goda orden stiger upp till Honom och den goda handlingen […]

Därav Faraos torn

Också sade Han: بَل رَّفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ”Nej, Allâh upphöjde honom till Sig; Allâh är allsmäktig, vis.”1 och inte att han är hos Honom. Han sade att Farao sade: يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ  أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا ”Bygg ett högt torn åt […]

al-Muhâsibî: Allâh är ovanför tronen med Sin essens

Angående Hans (ta´âlâ) ord: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1 وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ”Han är Härskaren ovanför Sina slavar.”2 أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ”Kan ni vara säkra på att Han, […]

66. Så slutar deras ideologi

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade: Abû Nu´aym al-Asbahânî, författaren till boken ”Hilyat-ul-Awliyâ’”, skrev i sin dogmatiska avhandling: ”Vår metod är densamma som anammas av dem som följer Qur’ânen, Sunnah och samfundets enighet… Till deras dogm hör de bekräftade hadîtherna från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om tronen och Allâhs resning över den. De […]

Vad är talet för egenskap?

Fråga: Är Allâhs tal en essensegenskap eller en handlingsegenskap? Svar: I grund och botten är talet en essensegenskap. Det kan också sägas vara en handlingsegenskap eftersom det är frivilligt. Talet är alltså en essensegenskap då det tillhör essensens egenskaper och en handlingsegenskap sett till att det är förknippat med vilja. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) talar […]

Är det tillåtet att betala allmosa till Ahl-ul-Bid´a?

Fråga: Är det tillåtet att betala allmosa till Ahl-ul-Bid´a? Svar: Det finns två sorters innovationer: 1 – Innovation som utesluter dess utövare ur islam. Det är inte tillåtet att betala allmosa till dessa människor. Exempel på dessa är de som tror att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bönhör den som tillber honom, ber honom […]

Skillnaden mellan Ashâ´irah och Ahl-us-Sunnah gällande Allâhs tal

Skillnaden i sakfrågan är inte som skillnaden mellan Ashâ´irah och Ahl-us-Sunnah gällande Allâhs tal. Ty skillnaden mellan dessa handlar om själva talet. Ahl-us-Sunnah säger att Allâhs tal är ett verkligt och hörbart tal och att Han talar med röst och bokstäver. Ashâ´irah bekräftar inte det. De säger att Allâhs tal är en betydelse som upprätthålls […]

38. Allâh saknar motståndare och likar

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 36 – Han är fjärran från motståndare och likar. FÖRKLARING Han är upphöjd med Sin essens, status och makt från motståndare och likar. Likar är jämlikar och motsvarigheter. Allt det saknar Allâh (subhânahu wa ta´âlâ). Ingen är Hans partner, ingen liknar Honom, ingen motsvarar Honom. Det hör till Hans status […]

adh-Dhahabî: Det hör till tron att undvika Ashâ´irahs dogm

Därefter uppstod Kullâbiyyahs och Ashâ´irahs dogm som säger att Qur’ânen är en betydelse som upprätthålls av Allâhs essens. Det som har uppenbarats för oss är bara en återberättelse, ett uttryck, en anvisning på Qur’ânen. Enligt dem är det lästa både mångtaligt och sekvent, något Allâhs tal inte kan vara. De menar att Allâhs tal är […]

Ahmad bekräftade Allâhs ankomst

Enligt Hanbals rapportering sade Ahmad om Hans (ta´âlâ) ord: وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ”… och din Herre kommer med änglarna i slutna led.”1 ”Det vill säga Hans förmåga.” Abû Ishâq bin Shâqlâ sade: ”Det är tvivelsutan fel från Hanbals sida.” Uppenbarligen menade Abû Ishâq att Ahmads dogm går ut på att förstå versen ordagrant […]

25. Den evige Herren

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 20 – Han besatt herraväldet när inget behärskat fanns, Han var Skaparen när inget skapat fanns. FÖRKLARING Han var Herren innan något behärskat existerade. Herren är en förfogande ägare, korrigerare och härskare; egenskaper som är oskiljbara från Hans essens. Hans herravälde saknar såväl början som slut. Det fanns innan något […]

Panenteisternas argument

Fråga: För att fastställa Allâhs befintlighet överallt argumenterar panenteisterna med följande två verser: وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ”Han är med er, var ni än befinner er.”1 وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاء إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ”Det är Han som är Gud i himlen och Gud på jorden och Han är den Allvise, […]

54. Tolkningen Salaf fördömde

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade: Autentiskt rapporterade al-Bayhaqî och andra från Abû ´Ubayd al-Qâsim bin Sallâm som sade om hadîtherna kring beskådningen, fotpallen, vår Herres skratt åt slavarnas hopplöshet som håller på att vända, vart vår Herre var innan Han skapade himlen, att helvetet inte fylls förrän din Herre (´azza wa djall) placerar Sin fot […]

24. Allâh är Bildaren

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 19 – Det är inte alltsedan Han skapade och bildade skapelsen som Han är Skaparen och Bildaren. FÖRKLARING Bildaren (الباري) är ett av Allâhs (´azza wa djall) namn och betyder Skaparen (الخالق). Han har bildat skapelsen, det vill säga skapat den. Alltså är Han Bildaren. Det namnet är oskiljbart från […]

Allting är Allâh enligt Sûfiyyahs al-Djîlî

Enligt al-Djîlî (d. 826) är inte bara människan föremål för panenteism mellan skapelsen och Skaparen. Faktum är att allting är Allâh. Läs vad han säger: ”Sanningen (subhânahu wa ta´âlâ) är allting. Att allting är gudomligt är verkligt och inte bara metaforiskt vilket de avskärmades efterapare säger.”1 ”Allt existerande består av Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) essens […]

19. Allah behöver inget

Det betonade han när han sade: ”… och Han behöver ingenting.” Allâh är Sig själv nog med Sin essens och Sina namn och egenskaper. Han behöver ingen av Sina skapelser. Han behöver inte tronen, fotpallen, himlarna, änglarna eller någonting annat. De behöver däremot Honom i alla fall. Allâh (tabârak wa ta´âlâ) frånkänner Sig liknelse vid […]

Skolastik i Abu Hanifahs ”al-Wasiyyah”

Boken ”al-Wasiyyah” består av många dogmatiska sakfrågor som avviker från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm i allmänhet och det som återberättas från Imâm Abû Hanîfah i synnerhet. Vissa saker påminner starkt om det som står i ”al-Fiqh al-Akbar” vars fel redan har angivits. Härmed lyder några av avvikelserna: 1 – ”Vi medger att Qur’ânen är Allâhs tal, […]

Såhär trodde Salaf på Allahs egenskaper

Muhammad bin ´Ulwân underrättade oss: ´Abdur-Rahmân bin Ibrâhîm underrättade oss: ´Abdul-Mughîth bin Zuhayr underrättade oss: Ahmad bin ´Ubayd berättade för oss: Muhammad bin ´Alî al-´Ushârî berättade för oss: Abûl-Hasan ad-Dâraqutnî underrättade oss: Muhammad bin Makhlad berättade för oss: al-´Abbâs bin Muhammad ad-Dûrî berättade för oss: ”Jag hörde Abû ´Ubayd al-Qâsim bin Sallâm säga om hadîtherna […]

16. Den evige Herren

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 14 – Han besatt herraväldet när inget behärskat fanns, Han var Skaparen när inget skapat fanns. FÖRKLARING Han var nämligen världarnas Herre innan skapelsen existerade. Han (ta´âlâ) sade: الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ”Lov och pris tillkommer Allâh, världarnas Herre.”1 رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ”Er Herre och era förfäders Herre.”2 Profeten […]

48. Allâhs tal är Hans egenskap

Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (radhiya Allâhu ´anh) sade: Det är Hans essens egenskap, inte en av Hans skapelser. FÖRKLARING Det vill säga att talet är en av Allâhs egenskaper. Alla handlingsegenskaper är också Hans essens egenskaper. Författaren sade: ”… inte en av Hans skapelser.” Detta avvisar Djahmiyyah som säger att versen: وَكَلَّمَ […]