Därför stenas pelarna

Fråga: Vad är syftet med att stena pelarna? Svar: Erinran om Allâh. Det är syftet. Syftet med att gå runt Ka´bah, gå mellan Safâ och Marwah och stena pelare är att människan ska påminna sig om Allâh (´azza wa djall): وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ”Och erinra er Allâh under de fastställda dagarna.”1 Versen handlar […]

al-Bayhaqî förklarar ´Îsâs upphöjning till Allâh

Allâh (´azza wa djall) sade till ´Îsâ (´alayhis-salâm): يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ ”´Îsâ! Jag skall kalla dig till Mig och Jag skall upphöja dig till Mig.”1 Han sade också: مِّنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ”… från Allâh till vilken många vägar leder upp. […]

Den förste som fördömer radband?

´Abdullâh bin Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) fördömde människorna som prisade Allâh med stenar, en händelse som återberättats från flera olika håll1. Om profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) verkligen accepterade det tillvägagångssättet skulle det – om Allâh vill – inte varit okänt för Ibn Mas´ûd. Flera individer som studerat Ibn Mas´ûd, däribland Faqîh Ibrâhîm bin […]

Erinran i WC

Fråga: Människan ska alltid erinra sig Allâh. Det enda undantaget är att hon befinner sig på platser vari erinran är förmenad, som till exempel WC. Ska hon upphöra erinra sig Allâh helt och fullt i WC? Svar: Erinran i hjärtat gäller alltid och överallt, i WC och på andra platser. Däremot är det föraktfullt att […]

Fastans sovare

Fråga: Vad är domen för att sova hela dagen lång? Vad är domen för fastan om man vaknar till obligatorisk bön och sedan lägger sig på nytt? Svar: I det första fallet sover personen hela dagen. Helt klar misshandlar han sig själv och trotsar Allâh (´azza wa djall) då han inte ber i tid. Tillhör […]

Sufistisk tragikomedi: Träffa at-Tidjânî en måndag och du hamnar i paradiset

Därefter sade Shaykh Ahmad at-Tidjânî: ”Jag frågade sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Gäller denna dygd särskilt den som anammar erinran från mig muntligt eller också alla andra om än via mellanhand?” Han sade: ”De som du ger tillstånd till och förkunnar sedermera erinran till andra är som de som anammar den från dig muntligt. […]

Därav Ibn Taymiyyahs upprepade al-Fâtihah

Under tiden jag vistades i Damaskus spenderade jag merparten av dagarna och många nätter tillsammans med Ibn Taymiyyah. Han brukade låta mig vara nära honom så att vi satt bredvid varandra. Jag brukade höra vad han läste och bad. Från gryningen till soluppgången läste han al-Fâtihah upprepande gånger. Tyst frågade jag mig själv varför han […]

Ibn ´Arabî i ett nötskal

Ibn ´Arabîs dogm som framgår i hans verk och böcker – och jag ber Allâh förlåta mig för att citera otro, men i och med att Allâh citerade de otrogna i Sin skrift så får även vi göra det – är att Allâh är verkligen allting till kropp och oväsentlighet, levande och livlöst, befintligt och […]

349. Kvinnosamling i den avlidnes hem

Fråga 349: Efter en bortgång samlas kvinnor i den avlidnes hem varefter en kvinna läser Qur’ânen och erinran för dem. De gör så tre dagar, en vecka och slutligen en månad efter den dödes bortgång till dess att änkans sorgetid är över. Är handlingen tillåten? Svar: Handlingen är otillåten och innovativ. När en människa råkar […]

Upprepat böneutrop under bön

Skall den bedjande upprepa böneutropet? Enligt den korrekta åsikten skall han inte göra det eftersom det distraherar bönen. Det kan inte motargumenteras med att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde personen som lider av tvångstankar i bönen att be om Allahs skydd mot Satan1 eller att han godkände Mu´âwiyah bin al-Hakam som lovade Allah […]

Vattenrester mot onda ögat

Fråga: Är det skrockfullt att dricka resterna av vattnet i glasen för att skydda sig mot det onda ögat? Svar: Det är grundlöst. Det onda ögat avvärjs med erinran, exorcism och åkallan.

Störig högläsning i bön

Fråga: Vissa bedjande läser Qur’ânen och erinran högt så att de stör dem som ber bredvid… Svar: Det är inte tillåtet. Han skall inte höja rösten och störa de andra. En natt såg profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagarna läsa högt och sade: ”Människor! Alla har ni intima konversationer med er Herre. Ingen skall […]

Nazarer och Fâtimahs hand

Fråga: I vissa länder hänger de upp amuletter, som nazarer1 och Fâtimahs hand, som skydd mot onda ögat. Är det tillåtet? Svar: Det är inte tillåtet. Bara erinran om Allâh avvärjer det onda ögat, varken det blå ögat eller det vita ögat. 1Se https://www.allaboutturkey.com/nazar.htm

Skillnad på hälsning och nysning

Om en person kommer in och säger: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ”Fred med er.” räcker det att en svarar tillbaka för att de andra inte skall behöva göra det. Självklart är det bättre att alla hälsar tillbaka. Det gäller dock inte den nysande: ”Om någon av er nyser och lovprisar Allâh är det en skyldighet för varje […]

Sitt inte med dem

Fråga: I vårt land finns en grupp som efter varje Fadjr och ´Asr läser erinran som har skrivits av deras förste Shaykh. De hävdar att erinran består av verser och hadîther och namnger den efter sin grundare. Får jag sitta med dem när de läser den? Svar: Nej. De besitter innovationer. Deras fasthållning av erinran […]

Skall inte läsas i lugn och jämn rytm

Fråga: Får erinran (الذكر) efter bönen läsas högt i en lugn och jämn rytm? Svar: Det är Qur’ânen som läses i lugn och jämn rytm. Allâh (djalla wa ´alâ) sade: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ”Och läs högt ur Qur’ânen i en lugn och jämn rytm, med klart uttal och tanken fäst vid dess mening.”1 Åkallan och […]

Imamens innovativa erinran efter bönen

Fråga: Efter bönen läser imamen erinran högt på samma sätt som Qur’ânen läses. Vad är domen för det? Svar: Det är innovation. Sättet är innovativt. Erinran är föreskriven, men inte på det sättet. Det är inte tillåtet.

Bästa bönen på ´Arafah-dagen

Fråga: Vilken åkallan är bäst att läsa på ´Arafah-dagen? Svar: Den bästa erinran, såväl på ´Arafah-dagen som annars, är: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ”Det finns ingen sann gud utom Allâh allena, ingen medhjälpare har Han. Han besitter makt och lov och Han […]

Upprepning av upprepat böneutrop

al-Bukhârî sade: 7 – Kapitel om vad som sägs när böneutroparen hörs 611 – ´Abdullâh bin Yûsuf berättade för oss: Mâlik underrättade oss, från Ibn Shihâb, från ´Atâ’ bin Yazîd al-Laythî, från Abû Sa´îd al-Khudrî som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”När ni hör böneutropet skall ni säga det böneutroparen […]