Bättre än att be ensam i moské

Fråga: Två män har en odling där de har en liten moské. En dag blev en av dem sjuk så att han inte kunde gå till moskén. Skall den friske gå till moskén och be själv eller be med den sjuke i hans hem? Ibn ´Uthaymîn: Kommer någon annan till moskén? Frågeställare: Nej. Moskén är […]