345. Är elegi en förbjuden form av annonsering?

Fråga 345: Är elegi (رثاء) en förbjuden form av annonsering? Svar: Elegi är ingen förbjuden form av annonsering så länge den inte är överdriven. Muslimerna har brukat elegier alltsedan följeslagarnas (radhiya Allâhu ´anhum) dagar fram till skrivande stund utan att bli fördömda. Titta bara vilka elegier som sades efter att Hamzah och de övriga martyrerna […]

Är elegi jämmer?

Fråga: Är elegi (رثاء) jämmer över den döde? Svar: Nej, det är inget jämmer över den döde. Hassân bin Thâbit (radhiya Allâhu ´anh) skrev elegier efter sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) död.