Har aldrig varit en ängel

Vad som tyder på att hadîthen är påhittad är Djibrîls fras: ”Måhända prövas jag som Iblîs prövades. Han var en ängel.” Å andra sidan säger Allâh (´azza wa djall) i Qur’ânen: كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ”Han tillhörde djinnerna och han trotsade sin Herres befallning.”1 Apropå Ibn ´Abbâs förklaring att Iblîs tillhörde lustgårdarnas […]

Kan inte bönen för den döde

Fråga: En person kan inte bönen som läses för den döde. Får han nöja sig med att be om förlåtelse för honom? Svar: Ja. Han får läsa det han kan. Ingen är okunnig om hur man ber om förlåtelse och nåd för den döde. Alla vet det. Han får be Allâh benåda och förlåta den […]

Mat och guld är än värre

33 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som dricker ur guld- och silverbägare gurglar bara helvetets eld i sin mage.” Autentisk. Muslim rapporterade den via ´Alî bin Mishar, från ´Ubaydullâh, från Nâfi´ med formuleringen: ”Den som äter eller dricker ur silver- och bägare gurglar bara helvetets eld i sin mage.” Sedan […]

Studentens förhållande till de lärde

3417 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som dricker ur silver- och [guld]bägare gurglar bara helvetets eld i sin mage – så länge han inte ångrar sig.” Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” (23/388): Ahmad bin Zuhayr at-Tustarî berättade för oss: ´Ubaydullâh bin Sa´d berättade för oss: Min fader berättade för […]

313. Dubbelmoraliska människor

313 – Khâlid bin Makhlad berättade för oss: Sulaymân bin Bilâl berättade för oss, från ´Ubaydullâh bin Salmân, från sin fader, från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Det tillkommer inte den dubbelmoraliske att vara trovärdig.”1 FÖRKLARING Hadîthen är ett konkret fördömande av dubbelmoraliska människor, oavsett […]

7. Hadîth ”Lär era familjer godhet.”

119 – ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) sade angående Hans (ta´âlâ) ord: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ”Troende! Skydda er själva och era familjer mot den Eld som har människor och stenar till bränsle.”1 ”Lär era familjer godhet.”2 Rapporterad av al-Hâkim som sade: ”Autentisk enligt al-Bukhârîs och Muslims villkor.” 166:6 […]

13. Ibrâhîms visa kall till islam

Profeterna kallade till Tawhîd, ledde till sanningen och varnade för falskhet och avguderi. De var de kunnigaste och klokaste människorna. En fysisk förändring från deras sida skulle alltså inledas med likvidering av avguderi och villfarelse. Det var just så den ömme, förnuftige, heroiske och modige Ibrâhîm skulle göra. Han (ta´âlâ) sade: وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ […]

3. Hadîth ”Studera inte för att…”

107 – Djâbir berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Studera inte för att utmana de lärde, tvista med de dumma eller hamna i de finaste sittningarna. Den som gör det skall akta sig för Elden.”1 Rapporterad av Ibn Mâdjah, Ibn Hibbân i ”as-Sahîh” och al-Bayhaqî via Yahyâ bin Ayyûb al-Ghâfiqî, från […]

Sköldpaddskött

1198 – Jag frågade min fader om sköldpadda. Han svarade: ”´Atâ’ sade att det är okej.” Min fader sade: ”Det är okej om den slaktas.” Jag frågade min fader om man får äta den om den kastas i elden utan slakt? Han svarade: ”Nej. Den måste slaktas.”

Den förste som tillämpade analogi

Allâh (´azza wa djall) sade: مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ”Vad hindrade dig från att falla ned på ditt ansikte såsom Jag befallde dig?” Han svarade: ”Jag är bättre än han; mig har Du skapat av eld, men honom skapade Du av lera.”1 Ibn […]

Sûfiyyahs lurendrejande magiker

ar-Râzî sade om den sjätte sortens magi: ”Den som tar hjälp av särskilda mediciner som finns i mat och krämer. Detta går inte att dementera då magnetisk inverkan är ett bevisat faktum.” Detta utförs bland annat av folk som tillskriver sig fattigdom och för ignoranter bakom ljuset då de påstår att de upplever olika tillstånd […]

al-Djâmi tolkar Ibn ´Arabîs ord om njutningen i helvetet

Ibn ´Arabî sade: Den ende som återstår är han som bekräftar löftet Sanningens hot kommer inte att beskådas När de träder in i Olyckans boning skall de uppleva en klar njutning Det vill säga, att när de träder in i Elden i nästa liv så skall de njuta. Ibn ´Arabî sade: Eviga lustgårdars njutning, saken […]

Faraos slut enligt Sûfiyyahs Ibn ´Arabî

Ibn ´Arabî sade när han talade om Faraos maka: ”Hon sade till Farao gällande Mûsâ: قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ ”Han skall vara till glädje för mig och för dig.”1 Hon fick erhålla fullaste glädje till följd av det hon fick uppleva. Även Farao fick det till följd av sin tro som Allâh begåvade honom med […]

33. ad-Dadjdjâls utseende

Det finns många hadîther om ad-Dadjdjâl däribland: 1 – ´Abdullâh bin ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Jag drömde att jag gick runt Ka´bah. Jag såg en mörk man med rakt hår befinna sig mellan två män. Hans hår droppade av vatten. Jag vände mig om och […]

Dadlar och vatten i två månader

Muslim sade: 2972 – Yahyâ bin Yahyâ berättade för oss: ´Abdul-´Azîz bin Abî Hâzim berättade för oss, från sin fader, från Yazîd bin Rûmân, från ´Urwah, från ´Â’ishah som sade: ”Vid Allâh, min systerson! Vi kunde uppleva tre nymånar, det vill säga två månader, utan att någon eld tändes i Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi […]

Salafs fel var individuella misstag, ingen avsiktlig avvikelse

Imâm Ahmad bad om förlåtelse för kalifen och andra som hade pryglat och fängslat honom. Han förlät dem för orättvisan som de hade utsatt honom för och otron som de hade kallat till. Om de hade varit avfällingar skulle det inte varit tillåtet för honom att be om förlåtelse för dem. Ty enligt Qur’ânen, Sunnah […]

Därav medlingen för Abû Tâlib

Måhända undrar någon varför just Abû Tâlib skall få erhålla medling. Är det för att han var sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) farbror? Nej, det är det inte. I så fall hade även Abû Lahab haft rätt till medling. Anledningen är att Abû Tâlib försvarade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), stödde hans […]

Minst sagt om as-Sâbûnî

as-Sâbûnî och hans efterapande jämlikar fördömer de troende ungdomarna å det hårdaste bara för att de följer autentisk Sunnah och inte vidhåller någon rättsskola som de efterapar. Qur’ânen, Sunnah, de fyra imamerna och andra konstaterar ju att Sunnah måste följas. Dessa människors argument är att ungdomarna är olärda varför de måste efterhärma en rättsskola. Däremot […]

30. Tron på straffet i graven

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade: ”Det skall tros på straffet i graven och att detta samfund prövas i sina gravar. De kommer att frågas om tron och islam och vem som är deras Herre och profet? Munkar och Nakîr skall komma till den döde såsom Allâh (´azza wa djall) vill. Det skall betros och […]

Gagnas inte av sin Salafiyyah

Fråga: Vad anser ni om personen som sägs vara Salafî samtidigt som han accepterar partival, uppmanar människorna till dem och förtalar imamerna inom kritik och beröm (أئمة الجرح و التعديل)? Svar: Att han förtalar imamerna inom kritik och beröm kännetecknar Ahl-ul-Bid´a. Menar han de tidigare eller nutidens? Även om han avser dagens lärda så bevisar […]