Måste de fasta?

Fråga: Måste dementa, förståndshandikappade, barn och galningar fasta? Svar: Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) ålägger bara kompetenta människor dyrkan. Det vill säga förståndiga människor. De som saknar förstånd är inte skyldiga att dyrka. Alltså behöver varken galningen eller barnet (som saknar urskiljningsförmåga) fasta. Detsamma gäller den förståndshandikappade som inte är lika drabbad som galningen. Inte heller […]