Inga särskilda dagar för gravbesök

Fråga: Är det problem att besöka gravar just i samband med ´Îd eller på fredagar? Svar: Det är inte tillåtet att utse fredagar eller ´Îd till gravbesök. Gravarna kan besökas alla dagar. Ingen dag får specificeras utan bevis. Det finns inget bevis för att gravar skall besökas på just fredagar. Samma sak gäller alla andra […]