75. Följeslagarna lovade paradiset

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade: De bekräftar paradiset åt dem som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bekräftade det åt, liksom de tio och Thâbit bin Qays bin Shammâs. De accepterar det som mångfaldigt har rapporterats från De troendes ledare ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh) gällande att samfundets bäste efter profeten […]

Allmosegivaren berättar för tagaren att pengarna är allmosa

Fråga: Om en person betalar allmosa till en berättigad individ. Skall han berätta för honom att pengarna är allmosa? Svar: Om personen vägrar att ta emot allmosor, måste allmosegivaren meddela honom om att pengarna är allmosa så att han får veta. Och om han vanligtvis accepterar allmosor, så skall man inte meddela honom om att […]

Kläder med olämpliga texter

Fråga: Vad är domen för kläder som består av texter som antingen drar ned på ens religiositet eller också på ens heder? Svar: Kläder som består av texter som antingen drar ned på ens religiositet eller också på ens heder är otillåtna att bruka oavsett om texten är på arabiska eller på något annat språk, […]

337. Får man besöka sorgehuset för att dricka kaffe och kondolera?

Fråga 337: Efter begravningen går folk hem till sorgehuset för att dricka kaffe och kondolera dem en andra gång. Vanligtvis sker det efter Maghrib. Därefter går de hem. Vad är domen för det? Svar: Det är innovation. Vare sig under profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) livstid eller efter hans död satt följeslagarna (radhiya Allâhu […]

336. Vad är domen för att sorgehuset tar emot gäster i flera dagar?

Fråga 336: Numera är det vanligt att sorgehuset tar emot kondolerande gäster i minst tre dagar. De lyser upp platsen och hyr lokal för ändamålet. Vad är domen för det? Svar: Det är slöseri med tid och slöseri med pengar. Det är också uppvisning i innovation. Den handlingen var inte känd på Salafs (radhiya Allâhu […]

15. Den evige Skaparen

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 13 – Det är inte alltsedan Han skapade och bildade skapelsen som Han är Skaparen och Bildaren. FÖRKLARING Det är inte tillåtet att tro att Allâh (´azza wa djall) inte var Skapare förrän Han hade skapat skapelsen. Han var Skaparen innan Han skapade skapelsen och efter Han skapade skapelsen. Han […]

15. Allâh liknar inte skapelsen

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 10 – Han liknar inte människor. FÖRKLARING Detta begrepp har redan angivits. Ingen liknar Honom. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) liknar inte skapelsen: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ”Ingenting är som Han – Han är den Hörande, den Seende.”1 وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ”… och ingen finns som kan […]

Bara de säger så om Ibn Taymiyyah och Ibn ´Abdil-Wahhâb

Fråga: Vad säger ni om åsikten som menar att Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) behandlade bara Tawhîd-ul-Asmâ’ was-Sifât av dogmen medan Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) behandlade bara Tawhîd-ul-Ulûhiyyah? Svar: Det är ett påstående och påståenden accepteras endast om de är bevisade. Så säger bara en person som antingen inte har läst de två Shaykhernas böcker […]

Ungefärlig återberättelse av egenskapsrelaterade hadîther

Fråga: Vad är domen för att återberätta egenskapsrelaterade hadîther ungefärligt? Svar: Jag befarar att den som gör det tillhör förnekarna varför han återberättar den enligt sin dogm. Låt säga att han återberättar hadîthen om Allâhs nedstigning till den nedersta himlen: ”Varje natt stiger vår Herre (tabârak wa ta´âlâ) ned till den nedersta himlen och säger […]

Slavens drag är bestämda

´Abdullâh bin ´Amr (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allt är bestämt, till och med oförmågan och smartheten.”1 Ödet omfattar slavens alla tillstånd, handlingar och egenskaper, till och med oförmågan och smartheten. Dessa två egenskaper är varandras motsatser. Den första egenskapen, oförmågan, medför nederlag och förlust. Den andra […]

Så säger Djahmiyyah

Det rapporteras att Umm Salamah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade: ”Beskaffenheten är obegriplig. Resningen är inte okänd. Det är obligatoriskt att tro på den och otro att förneka den.”1 Det förhindrar en förklaring och tolkning i form av erövring (الإستيلاء). Ett annat bevis är att skolastiker som al-Bâqilânî och Ibn Fûrak bekräftade vissa egenskaper utan att […]

Så var Salafs metod

När det kommer till Allâhs (´azza wa djall) egenskaper som nämns i Qur’ânen och autentisk Sunnah, så går Salafs (rahimahumullâh) metod ut på att bekräfta och framföra dem ordagrant och dementera deras beskaffenhet. Vissa människor har dementerat dem varpå de förkastar det Allâh bekräftar. Andra människor som bekräftar dem har spekulerat i deras beskaffenhet. Den […]

Namn bevisar egenskaper

Fråga: Att Allâhs namn har en grund i Hans egenskaper är något som jag tycker är problematiskt. Vad har det för regel? Svar: Den Vetande bevisar vetskap. Den Hörande bevisar hörsel. Den Seende bevisar syn. Den Förmögne bevisar förmåga. Den Vise bevisar visdom. Och så vidare.

2. Det bästa och viktigaste att veta

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade: Ur såväl ett rationellt perspektiv som ett religiöst sådant är det omöjligt att ledfyren som bland annat tog ut folket ur mörkret och in i ljuset, mottog Skriften med sanningen för att avgöra de frågor som människorna blivit oense om, utsågs till referens i tid av religiös tvist, kallade till […]

1. Alla skapelsers plikt

698 svarade Shaykh Ahmad bin ´Abdil-Halîm bin ´Abdis-Salâm bin Taymiyyah (rahimahullâh) på en fråga varefter han råkade ut för prövningar och problem. Svaret är väldigt nyttigt. Frågeställaren sade: Vad säger de lärda och imamerna om egenskapsrelaterade verser däribland Hans (ta´âlâ) ord: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1 إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ […]

Allmän svordom vid Allâhs namn och egenskaper

Fråga: Är det tillåtet att svära vid Allâhs namn generellt i den bemärkelsen att man säger: ”Jag svär vid Allâhs namn.” och: ”Jag svär vid Allâhs egenskaper.”? Svar: Nej. De måste detaljeras.

Umgänge med skolastiker förbjudet

Abû Muhammad ´Abdur-Rahmân bin Abî Hâtim sade: ”De fördömde att böcker skrivs utifrån egna tycken och utan rapporteringar. De förbjöd sittningar med skolastiker. Och läsning av skolastikers böcker.” De (rahimahumâ Allâh) fördömde att böcker skrivs utan bevisningar från hadîther och rapporteringar från följeslagare och efterföljare. Böcker som är baserade på egna tycken och saknar bevis […]

2. Salafs förhållande till Allâhs namn och egenskaper

Salafs (rahimahumullâh) metodik handlar om att tro på alla namn och egenskaper som Allâh har namngett och beskrivit Sig själv med i Qur’ânen, samt alla namn och egenskaper som Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har namngett och beskrivit Honom med. Den tron skall vara utan tillägg och avdrag, utan överskridning, tolkning och förklaring […]