Lyssna på en utlänning?

Sulaymân bin ´Alî ar-Rib´î sade: ”I samband med konflikten mellan Ibn-ul-Ash´ath och al-Hadjdjâdj bin Yûsuf begav sig ´Uqbah bin ´Abdil-Ghâfir, Abûl-Djawzâ’ och ´Abdullâh bin Ghâlib till al-Hasan al-Basrî och sade: ”Abû Sa´îd! Vad säger du om krig mot denne förtryckare som spiller helgat blod, beslagtar helgad egendom, ber inte och mycket mer?” al-Hasan sade: ”Jag […]

Många önskar att få vara i dina skor

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Titta på den som har det sämre ställt än ni och inte på den som har det bättre ställt än ni. Det är mer passande för att ni inte ska nedvärdera Allâhs gåvor.”1 Så nyttigt råd! Så tillräckliga ord! Det bevisar att Allâhs gåvor ska bemötas med […]

För att inte nedvärdera Allâhs gåvor

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Titta på den som har det sämre ställt än ni och inte på den som har det bättre ställt än ni. Det är mer passande för att ni inte ska nedvärdera Allâhs gåvor.”1 Hadîthen uppmanar människan att titta på den som har det sämre ställt sett till […]

Allmosa på avbetalning

Fråga: En person säljer sina varor på avbetalning. Hur betalar han allmosa på sin egendom? Svar: Det är en skuld, alltså betalar han allmosa liksom en långivare.

Låntagarens besvärligheter

Abû Sirmah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som besvärar kommer att besväras av Allâh och den som försvårar kommer att få det svårt av Allâh.”1 Exempel på det är att låntagaren besvärar långivaren. Låntagaren får inte ens skänka välgörenhet utan långivarens tillstånd. Att bara en enda […]

Syndiga ledare måste lydas

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Jag befaller er att frukta Allâh (´azza wa djall) och lyssna och lyda om så en slav skulle ta makten över er. Den av er som lever länge kommer att se många olikheter. Håll därför fast vid min Sunnah och mina renläriga och vägledda kalifers Sunnah. Bit tag […]

Hur betalas allmosa på månadslöner?

Fråga: För att det skall vara obligatoriskt att betala allmosa måste egendomen ha funnits ett helt år. Hur betalas allmosa på månadslöner? Svar: När ett helt år har gått efter den första månadslönens utbetalning betalas allmosa på hela egendomen. Det betalningssättet är bäst. Den egendom som har funnits ett helt år betalas i tid medan […]

6. Hadîth ”Människans fötter kommer inte att förflyttas…”

128 – Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Människans fötter kommer inte att förflyttas på Domedagen förrän hon frågas om fem saker: om hennes liv och hur hon har tillbringat det, hennes ungdom och hur hon har fördrivit den, hennes egendom och hur hon har tjänat den […]

5. Hadîth ”Slavens fötter kommer inte att förflyttas på Domedagen…”

127 – al-Bayhaqî och andra rapporterade från Mu´âdh bin Djabal som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Slavens fötter kommer inte att förflyttas på Domedagen förrän han frågas om fyra saker: om hans liv och hur han har tillbringat det, hans ungdom och hur han har fördrivit den, hans egendom och hur […]

4. Hadîth ”Slavens fötter kommer inte att förflyttas…”

126 – Abû Barzah al-Aslamî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Slavens fötter kommer inte att förflyttas på Domedagen förrän han frågas om fyra saker: om hans liv och hur han har tillbringat det, hans kunskap och hur han har praktiserat den, hans egendom och hur han har […]

365. Hur följer den dödes egendom honom till graven?

Fråga 365: Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Tre saker följer efter den döde; hans familj, hans egendom och hans handlingar. Två går tillbaka och en stannar kvar. Hans familj och egendom går tillbaka medan hans handlingar stannar kvar.”1 Hur följer hans egendom efter? Svar: Vissa lärde säger att egendomen åsyftar personens slavar som […]

Starkaste beviset mot Sûfiyyahs försörjningstes

Allâh (´azza wa djall) sade: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ”TROENDE! Tillskansa er inte varandras egendom med orätt så länge det inte handlar om regelrätta köpeavtal.”1 at-Tabarî sade att denna vers är det starkaste beviset mot de ignoranta Sûfiyyahs osunda tes då de förkastar […]

Ignoranta Sûfiyyahs syn på försörjning

Allâh (´azza wa djall) sade: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ”TROENDE! Tillskansa er inte varandras egendom med orätt så länge det inte handlar om regelrätta köpeavtal.”1 I denna vers beljuger Allâh ignoranta Sûfiyyah som förkastar försörjning i form av handel och hantverk. Allâh säger […]

Bättre än kämpen på slagfältet

´Uthmân bin Sa´îd ad-Dârîmî sade: ”En dag gick jag till Yahyâ bin Yahyâ för att berätta för honom vad Djahmiyyah säger så att han kunde fördöma det. Hos honom satt även Husayn bin ´Îsâ al-Bustâmî, Ahmad bin al-Harîsh, Muhammad bin Râfi´, Abû Qudâmah as-Sarkhasî har jag för mig och andra lärda. Yahyâ fördömde mig argt […]

Maken får inte ta något av makans egendom

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade: وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ ”Det är inte tillåtet för er att återta något av det ni har gett er hustru om inte båda parterna fruktar att inte kunna iaktta Allâhs gränser.”1 Tilltalet riktas till makarna. Makarna får inte ta […]