Kvinnans belöning i hemmet

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”En kvinna ber inte en bön som är så älskad av Allâh som när hon ber i den mörkaste delen av sitt rum.” God. Rapporterad av al-Bayhaqî. Dygden beror dels på att hon är långt borta från främmande mäns åsyn, dels för att det är bättre för […]

Att vara arab

Araberna är det bästa folkslaget. Det är något jag betror och dyrkar Allâh med ehuru jag själv är alban. Jag är trots allt muslim och lov ske Allâh. De arabiska dygder som jag har tagit upp hör till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik. Hållningen bevisas av flera relevanta hadîther däribland profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord: […]

76. Ut ur helvetet förr eller senare

Ett annat exempel är hadîthen: ”Ta ut ur Elden den som har ett guldmynts vikts tro i hjärtat, därefter den som har ett halvt guldmynts vikts tro, därefter den som har en dadelkärnas vikts tro, därefter den som har en myras vikts tro och därefter den som har mindre, mindre och mindre än en myras […]

Då uppnås dygden med Shawwâls fasta

Fråga: Är det dygdigt att fasta sex dagar i Shawwâl? Skall de fastas i följd eller uppdelade? Svar: Ja, det är det. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Att fasta Ramadhân och efterfölja den med att fasta sex dagar i Shawwâl, är som att fasta ett helt år.”1 Lägg märke till att dygden […]

Som att fasta ett helt år

Fråga: Vad är dygdigt med att fasta sex dagar i Shawwâl? Gäller fastan både män och kvinnor? Uppnås dygden bara om de fastas i följd? Svar: Att fasta sex dagar i Shawwâl efter Ramadhân är som att fasta ett helt år. Fastan är generell och gäller både män och kvinnor, oavsett om dagarna fastas i […]

39. De bästa följeslagarna

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade: Det här samfundets bästa människor efter dess profet är Abû Bakr as-Siddîq, därefter ´Umar bin al-Khattâb och därefter ´Uthmân bin ´Affân. Vi prioriterar dessa tre liksom Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare prioriterade dem enstämmigt. Efter dessa tre kommer de fem ur samrådet: ´Alî bin Abî Tâlib, […]

Sufistisk tragikomedi: Träffa at-Tidjânî en måndag och du hamnar i paradiset

Därefter sade Shaykh Ahmad at-Tidjânî: ”Jag frågade sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Gäller denna dygd särskilt den som anammar erinran från mig muntligt eller också alla andra om än via mellanhand?” Han sade: ”De som du ger tillstånd till och förkunnar sedermera erinran till andra är som de som anammar den från dig muntligt. […]

Lärda blottar vilsna

Allâh (´azza wa djall) sade: وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ”DE SOM har fått kunskap inser att det som din Herre har uppenbarat för dig är sanningen och att den leder till vägen till den Allsmäktige, Den som allt lov och pris tillkommer.”1 De […]

Motivation till välgörenhet

Fråga: Fadern berättar för sina barn om välgörenhetens dygd och att han alltid får tillbaka pengar när han har skänkt välgörenhet. Är det motivation eller ögontjäneri? Svar: Det är motivation. Han berättar hur Allâh alltid ersätter hans välgörenhet med något som är än bättre för att motivera dem till välgörenhet. Det är bra.

Islamiska studier på distans

Fråga: En person sitter och lyssnar på de lärdes lektioner via internet. Hamnar han under profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord: ”Den som tar en väg för att söka kunskap, underlättar Allâh åt honom för det en väg till paradiset.”1? Svar: Jovisst, men han kan inte jämföras med personen som sitter med de lärde, […]

4. Salaf var sundare, kunnigare och visare

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade: Det finns inget friska själar längtar efter så mycket som vetskap om denna fråga. Det är allom bekant naturligt. Hur skall den största fordringen kunnat gå förlorad i de bästa generationerna? Något sådant gör inte ens den dummaste, nonchalantaste, mest jordiska och försumligaste skapelsen. Inte heller tror en muslim att […]

Därav inga kvinnliga profeter

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade: مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ ”Ett sändebud, varken mer eller mindre, var Messias, Maryams son. Sändebud föregick honom och hans moder var en sanningsenlig kvinna.”1 Det var det yttersta hans moder var. Hon var en sanningsenlig kvinna, den högsta nivån efter profeterna. […]

Salafs umgänge med makthavare

Opponenten gav sig på Muhaddithûn för deras återberättelser från az-Zuhrî och fördömde honom för att han blandade sig med makthavarna och hjälpte dem med deras tyranni. Vad beträffar hans umgänge med makthavarna, så gjordes det av både honom och andra vars religiositet, dygd och nobless de lärde är enade om. Några av dem var Imâm […]

al-Albânîs tuppar och hönor

Alla vet ni att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Om ni hör tupparna gala skall ni be Allâh om Hans favör, ty de har sett en ängel. Och om ni hör åsnan skria skall ni be Allâh om skydd mot Satan, ty den har sett en djävul.”1 Med tiden hittade jag något som […]

73. Ahl-us-Sunnahs förhållande till följeslagarna

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade: Till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs principer hör att de vare sig känner något agg mot eller förtalar Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare. De är som Allâh (ta´âlâ) beskrev dem när Han sade: وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا […]