Uttalad bön innan Zamzam

Fråga: Ska personen som dricker Zamzam uttala sitt syfte som till exempel: ”Allâh! Jag dricker detta för att bli frisk.”? Svar: Det är harmlöst. Be Allâh bota dig.

Exorcism mot sjukdomar

1671 – Jag frågade Ahmad om exorcism mot onda ögat. Han svarade: ”Det är harmlöst.” 1672 – Jag frågade Ahmad om exorcism mot [oklart ord] och huvudvärk. Han sade: ”Jag hoppas.” Det vill säga att det ska vara harmlöst. 1673 – Jag hörde Ahmad bli frågad om mannen som skriver ned Qur’ânen på något och […]

15. Ahl-us-Sunnah uppmanar till seriösa studier

37 – De anser att kunskap skall tas och sökas från dess källa. Qur’ânen och dess förgreningar och förklaringar skall studeras seriöst. Likaså säger de att man skall lyssna till sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah, kompilera den, förstå den och eftersträva hans följeslagares rapporteringar. De skall inte förtalas, det ofina som tillskrivs dem […]

Make dricker sprit

Fråga: Maken dricker sprit hemma och lämnar spritflaskor på matbordet. Får hon diska glasen och [oklart ljud]? Svar: Hon får inte leva vidare med honom när han är på det sättet. Hon måste kräva separation. Hon skall inte leva med honom om han dricker sprit. Hon syndar på det viset. Likaså vänjer han hennes barn […]