272. För att ha en plats nära profeten

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade: 272 – ´Abdullâh bin Sâlih berättade för oss: al-Layth berättade för mig: Yazîd bin al-Hâd berättade för mig, från ´Amr bin Shu´ayb, från hans fader, från hans fader som berättade att han hörde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga: ”Skall jag tala om för er vem jag älskar mest av er […]

Ostadiga ben på Domedagen

Allâh (´azza wa djall) sade: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ”DE SOM livnär sig på ocker skall uppstå lika ostadiga på benen som den som Djävulen med sin beröring slagit med vansinne.”1 Versen betyder inte att hotet bara är riktat mot personen som livnär sig på ränta. […]

Dö om du vill!

Yahyâ bin ´Awn sade: “Jag och Suhnûn besökte Ibn-ul-Qassâr som låg sjuk. Suhnûn sade till honom: “Varför är du orolig?” Han sade: “På grund av döden och för att jag skall komma till Allâh.” Han sade: “Tror du inte på sändebuden, Domedagen, räkenskapen, paradiset, helvetet, att Abû Bakr och därefter ´Umar är samfundets bästa människor, […]

66. Den sista dagen

Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (radhiya Allâhu ´anh) sade: Utan tvivel skall Stunden komma. FÖRKLARING Till religionens fundament hör tron på Domedagen. Den som dementerar den hädar. Avgudadyrkarna dementerade Domedagen varför deras otro steg ytterligare. Även folk som tillskrivs islam men dementerar Uppståndelsen är otrogna, ty de beljuger Allâh, Hans sändebud (sallâ Allâhu […]

Då dör Satan

Allâh (´azza wa djall) sade: فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ المُنظَرِينَ ”Ge mig anstånd till den Dag då de skall återuppväckas.” Han svarade: ”Du skall vara bland dem som beviljas anstånd.”1 Det var alltså Satan som sade: فَأَنظِرْنِي ”Ge mig anstånd…” Det vill säga sinka mig och ge mig uppskov så att jag […]

7. Hadîth ”Jag fruktar att min Herre skall ropa på mig…”

129 – Luqmân (bin ´Âmir) berättade att Abûd-Dardâ’ sade: ”Jag fruktar att min Herre skall ropa på mig framför alla skapelser på Domedagen och säga: ”´Uwaymir!”, varpå jag svarar: ”Jag besvarar Dig, min Herre.” Då säger Han: ”Hur har du efterlevt din kunskap?”1 Rapporterad av al-Bayhaqî. 1Autentisk via andra.

6. Hadîth ”Människans fötter kommer inte att förflyttas…”

128 – Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Människans fötter kommer inte att förflyttas på Domedagen förrän hon frågas om fem saker: om hennes liv och hur hon har tillbringat det, hennes ungdom och hur hon har fördrivit den, hennes egendom och hur hon har tjänat den […]

5. Hadîth ”Slavens fötter kommer inte att förflyttas på Domedagen…”

127 – al-Bayhaqî och andra rapporterade från Mu´âdh bin Djabal som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Slavens fötter kommer inte att förflyttas på Domedagen förrän han frågas om fyra saker: om hans liv och hur han har tillbringat det, hans ungdom och hur han har fördrivit den, hans egendom och hur […]

4. Hadîth ”Slavens fötter kommer inte att förflyttas…”

126 – Abû Barzah al-Aslamî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Slavens fötter kommer inte att förflyttas på Domedagen förrän han frågas om fyra saker: om hans liv och hur han har tillbringat det, hans kunskap och hur han har praktiserat den, hans egendom och hur han har […]

34. Den absolut bästa skapelsen

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 30 – Muhammad är Hans utvalde slav, utkorade profet och behagliga sändebud. Han är den siste profeten, de gudfruktigas ledare, sändebudens mästare och världarnas Herres älskade. FÖRKLARING Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah som beträder Salafs väg vittnar om profeten Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap och att Allâh har valt ut honom, […]

2. Hadîth ”Den som undanhåller en kunskap…”

121 – ´Abdullâh bin ´Amr berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som undanhåller en kunskap kommer Allâh att betsla med ett eldbetsel på Domedagen.”1 Rapporterad av Ibn Hibbân i ”as-Sahîh” och al-Hâkim som sade: ”Fläckfritt autentisk.” 1God och autentisk.

1. Hadîth ”Den som frågas om en kunskap…”

120 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som frågas om en kunskap och undanhåller den kommer Allâh att betsla med ett eldbetsel på Domedagen.”1 Rapporterad av Abû Dâwûd, at-Tirmidhî som sade att den är god, Ibn Mâdjah, Ibn Hibbân i ”as-Sahîh”, al-Bayhaqî och al-Hâkim […]

Alla Salaf trodde på Allâhs ankomst

Till Allâhs egenskaper som vi betror och förkunnar ordagrant hör Hans (ta´âlâ) ord: وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ”… och din Herre kommer med änglarna i slutna led.”1 och annat som bevisar Hans ankomst och framkomst på Domedagen. Det har konkretiserats av bland andra Ahmad och Ishâq. Båda två anser att ankomsten är Allâhs frivilliga […]

Allâhs ankomst och anländning

Fråga: Är ankomsten (المجيء) och anländningen (الاتيان) en eller två egenskaper? Svar: De har samma betydelse. Ankomsten (المجيء) och anländningen (الاتيان) betyder en och samma sak. Allâh ska komma och anlända på Domedagen för att döma Sina slavar. Det betyder samma sak.

1. Hadîth ”Den som lär sig kunskap…”

105 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som lär sig kunskap som uppnås för Allâhs (ta´âlâ) ansiktes sak i syftning på att anskaffa sig något jordiskt, skall inte få känna doften av paradiset på Domedagen.”1 Rapporterad av Abû Dâwûd, Ibn Mâdjah, Ibn Hibbân i […]

Böneutropet skall alltid lyda högt

al-Bukhârî sade: 17 – Kapitel om den som säger att under resan skall en böneutropare kalla till bön 628 – Mu´allâ bin Asad berättade för oss: Wuhayb berättade för oss, från Abû Qilâbah, från Mâlik bin al-Huwayrith som sade: ”Tillsammans med en grupp landsmän kom jag till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och stannade […]

Satans slut enligt Sûfiyyahs al-Djîlî

Alla vet vi var Iblîs skall sluta, vilket står i Qur’ânen. Läs nu vad al-Djîlî säger: ”På Domedagen kommer han inte att vara under observation då mörkret har upphört… Iblîs kommer inte att vara förbannad i den bemärkelsen att han skall vara utstött. Det gäller bara innan Domedagen och pågår fram till en bestämd tid. […]

För dem som vill vinna Allâhs ansikte

Allâh (´azza wa djall) sade: فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ”Ge till den nära anförvanten vad han har rätt att vänta och ge [till] de behövande och [till] vandringsmannen; detta är det bästa för dem som vill vinna Allâhs ansikte och det skall gå […]

44. Tjugoförsta beviset från Sunnah för Allâhs händer

46 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”På Domedagen skall jorden vara ett enda bröd. Han som betvingar och återupprättar skall behandla det i Sin hand liksom ni behandlar ert bröd på resan.”1 Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim. 1al-Bukhârî (6520) och Muslim (2792).

30. Sjuttonde beviset från Sunnah för Allâhs händer

31 – Anas (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”På Domedagen skall de troende samlas ängsliga och säga: ”Vi borde vädja inför vår Herre så att Han förskonar oss från denna vår plats.” Följaktligen går de till Âdam och säger: ”Âdam! Du är mänsklighetens fader. Allâh skapade dig med […]