Två sorters hycklare

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421) Ahkâm min-al-Qur’ân al-Karîm (1/155) Allâh (´azza wa djall) sade: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ”Det finns människor som säger: ”Vi tror på Allâh och på den Yttersta dagen”, medan de inte alls tror.”1 I denna givmilda vers klargör Allâh (subhânahu wa […]

40. Allt däri betros

Publicerad: 19.10.06 Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Källa: at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 55 Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 40 – Vi betror allt det och är övertygade om att allt det är från Honom. FÖRKLARING Vi dyrkar Allâh med allt som har nämnts hittills i denna dogmatiska avhandling. Det är inget vi bara […]

10. Bara vilsna kättare dementerar Allâhs höghet

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade: Hadîthen om besvärjelsen säger: ”Om någon av er, eller era bröder, har ont skall han säga: ”Vår Herre är Allâh som är ovanför himlen. Ditt namn är rent och Din order är i himlen och på jorden. Låt Din nåd vara på jorden liksom Din nåd är i himlen. Förlåt […]

30. Ibn ´Uthaymîn om al-Albânî

Shaykh Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (rahimahullâh) sade: ”Det jag vet om Levantens muhaddith och den ädle Shaykh Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî via de fåtal gånger som vi har träffats, är att han är mycket mån om att praktisera Sunnah och bekriga innovationer, såväl dogmatiska som praktiska. Också genom mina läsningar av hans böcker har jag […]

Lär dig din dogm

Fråga: Är det tillåtet med efterapning inom dogmatiska frågor? Svar: Nej. Efterapning är bara tillåten inom Fiqh-frågor – och dessutom bara för ignoranten. Han (ta´âlâ) sade: فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ”Fråga då Påminnelsen folk, om ni inte vet det.”1 Efterapning skall inte finnas inom dogmatiska frågor. Människan måste lära sig den ur […]