Värdelös trosbekännelse

2590 – Abû Hurayrah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Dödsängeln kom till en döende man utan att finna något gott i honom. Han öppnade hans hjärta utan att finna något i det. Därefter öppnade han hans mun och såg hans tunga uttala ”Det finns ingen sann gud utom Allâh”. Följaktligen […]

Dödsängeln och inget mer

En ängel är Dödsängeln som har i uppgift att ta själarna. Allâh (´azza wa djall) sade: قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ”Säg: ”Dödsängeln, som har satts att vaka över er, skall samla in era själar och därefter förs ni åter till er Herre.”1 Enligt vissa rapporteringar heter han ´Izrâ’îl, […]

5. Den korrekta dogmen om Allâhs änglar

Till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm hör tron på Allâh, Hans änglar, Hans skrifter, Hans sändebud, uppståndelsen efter döden och ödet. Tron på Allâh innefattas av Tawhîd-ur-Rubûbiyyah, Tawhîd-ul-Ulûhiyyah och Tawhîd-ul-Asmâ’ was-Sifât, vilket redan har omnämnts. Tron på änglarna handlar om att bekräfta och betro deras existens, omnämnda namn och handlingar. Han (ta´âlâ) sade: آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ […]