Yâ Sîn inför döden

Fråga: Är det Sunnah att läsa Yâ Sîn för personen som ligger inför döden? Svar: Visserligen rapporteras ett bevis i sakfrågan, men det är inte autentiskt. Hadîthen är svag och duger inte till handling.

Därav är al-Khadhir död

Allâh (´azza wa djall) sade: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ ”VI HAR inte skänkt evigt liv åt någon människa före dig; om du måste dö, skulle de då få leva för evigt?”1 Det vill säga i jordelivet. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ”Allt på jorden […]

364. Hur snabbt går tiden i graven?

Fråga 364: En imam i moskén berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att tiden i graven går lika snabbt som Dhuhr eller ´Asr. Stämmer det? Svar: Tiden för den döde går snabbt, som ingenting. Efter att Allâh hade tagit en mans liv och låtit honom vara död i hundra år upplivade […]

Så länge en Sunnî lever råder sanningen

Ibn Abî Usâmah sade: ”Det har berättats för oss att det sades till Ahmad under prövningen: ”Abû ´Abdillâh! Ser du inte hur sanningen har övermannats av falskheten?” Han sade: ”Aldrig! Falskheten råder över sanningen först när hjärtan förflyttas från vägledning till villfarelse. Våra hjärtan håller fortfarande fast vid sanningen.” Abû Dja´far al-Anbârî sade: ”När jag […]

Sûfiyyahs panentetistiska syn på Allâh och slaven

Den som älskas av Allâh och blir till en av Hans älskade begåvas med något otaligt. al-Bukhârî rapporterade i ”as-Sahîh” via Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Han (ta´âlâ) sade: ”Den som hyser agg till Min troende och gudfruktiga slav befinner sig i krig med Mig. Min slav […]

Ingen preskribering inför döden

Fråga: Min fader hade lånat mig en summa pengar för att jag skulle gifta mig. Jag lovade honom att betala tillbaka lånet men har inte haft förmågan att göra det. Efter att hans hälsa hade blivit allt sämre preskriberade han alla som var skyldiga honom något, inklusive mig. Mina syskon går dock inte med på […]

De återberättar Abu Hanifahs “al-Wasiyyah”

När Imâm Abû Hanîfah låg inför döden sägs han ha skrivit avhandlingen ”al-Wasiyyah”. Avhandlingen handlar om uppmaningar till hans elever och innehåller bland annat dogmatiska frågor. Hanafiyyah erkänner avhandlingen och nämner även dess berättarkedja. Muhammad bin al-Murtadhâ az-Zabîdî sade: ”Hela uppmaningen nämndes av Imâm Sârim al-Misrî i ”Nadhm-ul-Djumân” och av de senare al-Qâdhî Taqiyy-ud-Dîn at-Tamîmî […]

Tron måste upprätthållas till döden

Sufyân bin ´Abdillâh ath-Thaqafî sade: ”Jag sade: ”Allâhs sändebud! Berätta för mig om något i islam som jag därefter inte behöver fråga någon annan om.” Han sade: ”Säg: ”Jag tror på Allâh” och var sedan upprätt.”1 Den här mannen bad profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om ett nyttigt ord som innehöll allt gott och […]