385. Vet den döde vad hans familj gör?

Publicerad: 19.10.06 Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421) Källa: Madjmû´-ul-Fatâwâ (17/450-451) Fråga: Kommer muslimen som träder in i paradiset att känna igen sina släktingar? Kommer han att komma ihåg sin familj efter döden och kommer han att känna deras tillstånd? Svar: Han kommer att känna igen sina anhöriga och andra som brukade […]

Qur’ân-läsning för döda

Fråga: I vårt land innoverar de i samband med att en person dör. De samlas för att läsa ut Qur’ânen för den döde i hopp om att han belönas för läsningen. Vad råder ni? Svar: Det är grundlöst. Det är nyttigare för den döde att de ber om förlåtelse för honom och skänker välgörenhet å […]

Kan inte bönen för den döde

Fråga: En person kan inte bönen som läses för den döde. Får han nöja sig med att be om förlåtelse för honom? Svar: Ja. Han får läsa det han kan. Ingen är okunnig om hur man ber om förlåtelse och nåd för den döde. Alla vet det. Han får be Allâh benåda och förlåta den […]

366. Hör den döde fredshälsningar och tal?

Fråga 366: Hör den döde fredshälsningar och tal och vet han vad som händer i hans närhet? Svar: Därom tvista de lärde. Sunnah har klargjort några detaljer. Det har exempelvis autentiserats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att den begravde hör människornas fotsteg när de lämnar hans grav1. En annan hadîth säger: ”Det finns […]

338. Plågas den döde av sina anhörigas gråt för honom?

Fråga 338: Stämmer det att den döde plågas av sina anhörigas gråt för honom? Svar: Ja. Det har bekräftats från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)1. Dock har de lärda delade uppfattningar om hadîthens betydelse. Vissa säger att den berör den otrogne och inte den troende. Den förklaringen går dock emot hadîthens uppenbara generalisering. […]

Är elegi jämmer?

Fråga: Är elegi (رثاء) jämmer över den döde? Svar: Nej, det är inget jämmer över den döde. Hassân bin Thâbit (radhiya Allâhu ´anh) skrev elegier efter sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) död.