Försökskanin i anatomiskt syfte

Fråga: Min dotters biologilärare vill att hon hämtar en levande kanin för experiment i anatomiskt syfte. Är det tillåtet? Svar: Det är inte tillåtet. Det är inte tillåtet att tortera djur. Det hade däremot varit harmlöst om den vore död.

24. Muhammads religion förklarad

2 – När ´Amr bin al-´Âs och ´Abdullâh bin Rabî´ah al-Makhzûmî talade med Negus, kungen av Abessinien, om de muslimska utvandrarna till Abessinien sade de: ”En grupp från våra dåraktiga ungdomar har kommit till ditt land. De har lämnat sitt folk och de har inte konverterat till din religion. De har hittat på en ny […]

Belöning för oavsiktlig handling

Fråga: Belönas man för oavsiktliga handlingar? Jag syftar på exempelvis bortröjning av skadligheter på vägen, handskakning, användning av Siwâk och medverkan på lektioner utan hopp om belöning från Allâh (ta´âlâ). Svar: Goda handlingar består av två sorter: 1 – De som inte gagnar andra. Den som gör en sådan handling avsiktligt belönas ehuru han gör […]

175. Ansiktet får varken slås eller brännmärkas

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade: 175 – Khâlid berättade för oss: Sufyân berättade för oss, från Abûz-Zubayr, från Djâbir som sade: ”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick förbi ett brännmärkt djur vars näsborrar rykte. Han sade: ”Må Allâh förbanna den som gjorde detta. Ingen skall brännmärka eller slå någons ansikte.”1 FÖRKLARING Hadîthen förbjuder två saker: 1 […]

Stöd dig på knytnävarna

Mâlik bin al-Huwayrith (radhiya Allâhu ´anh) sade: ”Ska jag inte tala om för er hur Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad? När han i första Rak´ah gick upp för sin andra Sudjûd, förblev han sittande och reste sig sedan upp genom att stödja sig mot marken.” Rapporterad av al-Bukhârî och ash-Shâfi´î i ”al-Umm” […]

Stinkande Sûfî omgiven av kadaver och as

Vår mäster Barakât al-Khayyât… Han brukade vara iklädd randig muslin som påminde om nasaréernas turban varför människor brukade anklaga honom för att vara klädd av nasaréer. Han hade en rutten affär eftersom varje hund kom dit med självdöda djur, katter eller får och lämnade kvar dem i affären. Således kunde ingen sitta hos honom.

Bara dessa brukar Dahlâns böcker

Vissa lärde i Makkah sade att Dahlâns böcker är som självdött djur; det äts bara av nödgade människor. Många lärde i Indien, Irak, Nadjd och på andra platser har avvisat honom och blottat hans villfarelse. Jag har hört flera pålitliga lärde säga att Dahlân var i själva verket en Râfidhî1 som dolde sin dogm och […]

Den stora människan enligt Sûfiyyahs Ibn ´Arabî

Otaliga gånger konstaterar Ibn ´Arabî i sina böcker att: ”Inget rymmer den absoluta Guden eftersom Han är sakerna och Sig själv.”1 Han säger också: ”Vår analys utifrån det underförstådda och autentiska besked är att Han är sakerna och sakerna är begränsade ehuru deras gränser varierar. Han är begränsad med varje begränsat tings begränsning. Inget begränsas […]

Har ´Aqîqah samma dom som Udhhiyah?

Fråga: Har ´Aqîqah samma dom som Udhhiyah? Svar: Din fråga är ofullkomlig. Om du menar ifall båda är obligatoriska, så är de det. Och om du menar ifall de måste förvaltas likadant, så gör de inte det. Den som slaktar ´Aqîqah får göra vad han vill med köttet. Han får äta upp allt om han […]

2. Hadîth ”Dess vatten är renande…”

Hâfidh Ibn Hadjâr al-´Asqalânî (rahimahullâh) sade: 1 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om havet: ”Dess vatten är renande och dess döda djur är lovliga.”1 Rapporterad av De fyra och Ibn Abî Shaybah som står för formuleringen. Den autentiseras av Ibn Khuzaymah, at-Tirmidhî, Mâlik, ash-Shâfi´î […]

Dockor och dockor och bilderböcker

Fråga: Vad är domen för dockor till flickor samt böcker som innehåller bilder på djur och fåglar? Barn tycker om att titta i dem och lär sig av dem. Vad är domen för det? Svar: Dockor i form av kvinnor består av två typer: 1 – Dockor som är tvivelsutan tillåtna. Dessa dockor saknar ögon, […]

Han får avliva skadade djur

Fråga: En människa kan äga djur som råkar ut för sjukdomar, olyckor eller ålderdom. Vissa är ätbara till skillnad från andra. Skall djur som upplever otrolig smärta eller riskerar att smitta av sig avlivas eller skonas? Svar: Om en individ äger djuret som drabbas av en sjukdom som gör det oanvändbart, är det harmlöst att […]