´Alîs krig mot djinner

Fråga: Är ´Alîs brunnar (أبيار علي) uppkallade efter den renlärige kalifen? Svar: Aldrig. Namnet är grundlöst, sade Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah i sin ”al-Mansik”. Namnet är grundlöst. De påstår att ´Alî krigade mot djinner på den platsen. Krigade ´Alî mot djinner? Det är en grundlös lögn.

29. När lyssnade djinnerna till Qur’ânen?

Fråga 29: När lyssnade djinnerna till Qur’ânen? Var hände det? Svar: Det hände när profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var på väg hem från Thaqîf och utspelade sig i en palmodling mellan Makkah och Tâ’if. De lyssnade till kapitlet ”ar-Rahmân”. När de hörde versen: فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ”Vilket av er Herres verk vill […]

Allt är underlättat för oss men…

En av den troendes viktigaste plikter hör att han söker kunskap och förstår sig på religionen. Att han kan komma på lektioner, oavsett tid på dygnet, är en stor gåva från Allâh. Därför bör han ta tillfället i akt och närvara, lyssna, dra nytta och fråga. Allâh (´azza wa djall) sade: شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ […]

13. Vem tjänar på att dyrka Allâh?

Därpå sade Allâh (djalla wa ´alâ): مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ”Jag begär ingen försörjning och ingen föda av dem.”1 Det bevisar att Allâh har inget behov av deras dyrkan; det är de som behöver dyrka Allâh. Allâh har bara skapat djinner och människor för att de skall dyrka Honom. Det […]

34. Den absolut bästa skapelsen

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 30 – Muhammad är Hans utvalde slav, utkorade profet och behagliga sändebud. Han är den siste profeten, de gudfruktigas ledare, sändebudens mästare och världarnas Herres älskade. FÖRKLARING Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah som beträder Salafs väg vittnar om profeten Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap och att Allâh har valt ut honom, […]

12. Meningen med vår existens

Allâh (subhânah) klargjorde meningen med skapandet av djinner och människor. Han skapade dem för ett enda ändamål; dyrkan. Därför inskränkte Han anledningen och sade: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ”Jag har skapat djinnerna och människorna enbart för att de skall dyrka Mig.” Djinner och människor existerar alltså bara för att dyrka Honom. Dyrkan av […]

33. Allâh visste vad som skulle ske innan skapelserna fanns

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 29 – Inget var dolt för Honom innan Han skapade dem. 30 – Han visste vad de skulle göra innan Han skapade dem. 31 – Han har befallt dem att lyda Honom och Han har förbjudit dem att trotsa Honom. FÖRKLARING Han visste vad som skulle ske innan skapelserna fanns. […]

11. Tron på djinners existens

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade: Han (ta´âlâ) sade: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ”Jag har skapat djinnerna och människorna enbart för att de skall dyrka Mig.”1 FÖRKLARING Observera Shaykhens (rahimahullâh) precision när han uppföljer bokens titel ”Boken om Tawhîd” med denna vers. Syftet är att klarlägga innebörden av Tawhîd, nämligen att Allâh allena […]

Vilsnare än boskap

Fråga: Vissa som avgudar helgon och begravda och rättfärdiga människor säger att de inte dyrkar dem. Svar: De säger att de bara dyrkar dem för att komma närmare Allâh. Enligt dem är syftet Allâh allena, men de vill att dessa för dem närmare Honom. Med andra ord hävdar de att de bara är medel och […]

16. Bevisen mot avguderi är klara och tydliga

Håll dig till det klara och tydliga och undvika irrelevanta argument såsom Hans (djalla wa ´alâ) ord: أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ”Helt visst skall de som är nära Allâh aldrig känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem, de som tror och fruktar.” För all […]

25. Människan är befalld att lyda Allâh

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 22 – Han har befallt dem att lyda Honom och Han har förbjudit dem att trotsa Honom. FÖRKLARING Allâh har befallt alla myndiga människor och djinner att lyda Honom. Den som gör det bistås av Allâh som sedermera belönar honom med paradiset och förskonar honom från helvetet. Också har Han […]

15. Avgudadyrkarna abstrakta bevisning

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade: För att avvisa argumenten som dagens avgudadyrkare brukar mot oss, skall jag nämna ett och annat av vad som står i Allâhs skrift. Falskhetens följe kan avvisas på två sätt: allmänt och detaljerat. Beträffande det allmänna sättet, är det en väldig sakfråga och en stor nytta för den som […]

Lekmannens Takfîr

Fråga: Många så kallade Salafiyyûn anser att endast de lärde kan fastställa bevis. Med andra ord gör lekmannen inte Takfîr på personen som uttalar sig hädiskt. Svar: Fastställning av bevis är en relativ fråga. Fråga: Måste lekmannen göra Takfîr på personen som faller i otro? Svar: Om det är bekräftat att personen hädar, gör han […]

11. Den exempellösa Qur’ânen

[19] Till dem hör Hans skrift som råder över alla andra skrifter och som underrättar om dem, vittnar för dem och bekräftar dem. Den liknar varken poesi eller brev. Den är fjärran från allt annat tal. Den överväldigar hörseln och förståelsen. Lögn kan varken nalkas den framifrån eller bakifrån. Det är en Uppenbarelse från den […]

4. Ahl-us-Sunnah betror att Allah vägleder och vilseleder

11 – De säger att Qur’ânen är Allâhs oskapade tal. Den är inte skapad hur läsaren än läser den och uttalar den och den är bevarad i bokform. Den som säger att uttalet av Qur’ânen är skapat och avser Qur’ânen, har sagt att Qur’ânen är skapad. 12 – De säger att det inte finns någon […]

Djinner är som vi

Allâh (´azza wa djall) berättade att djinnerna sade: وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا ”Bland oss finns de som vill göra det rätta och andra som har mindre intresse för det rätta; ja, vi har alltid varit delade i olika grupper.”1 Det vill säga olikartade grupperingar och varierande sorter. Mudjâhid sade: ”De […]

Satans syfte med tvångstankarna

Tvångstankar är Satans list för att förvilla människorna från att praktisera Sunnah. Således namngav Allâh honom så, föreskrev bön om skydd mot honom och sände ned ett kapitel kring sakfrågan: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ ”SÄG: ”Jag söker skydd […]

30. Tron på straffet i graven

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade: ”Det skall tros på straffet i graven och att detta samfund prövas i sina gravar. De kommer att frågas om tron och islam och vem som är deras Herre och profet? Munkar och Nakîr skall komma till den döde såsom Allâh (´azza wa djall) vill. Det skall betros och […]

2. Meningen med livet

Allâh (ta´âlâ) har skapat denna väldiga skapelse och ordnat den med Sin omfattande kunskap, ypperliga vishet och omslutande förmåga utav ädla visdomar och nobla motiv. Han (ta´âlâ) sade: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ”Vi har inte skapat himlarna och jorden och allt som finns däremellan […]

Exorcist nyttjar muslimska djinner

Fråga: Vissa Qur’ân-exorcister nyttjar muslimska djinner mot otrogna djinner… Svar: Nej! Det är inte tillåtet att be djinner om hjälp. Inte heller frånvarande. Inte heller döda. Det är inte tillåtet att vädja inför någon som inte är levande, närvarande och förmögen att hjälpa. Dessa tre villkor måste uppfyllas: 1 – Han skall vara levande, inte […]