Hedniske al-Djifrî förstår inte

Publicerad: 19.10.01 Talare: Shaykh Sâlih bin Sa´d as-Suhaymî Referens: https://www.youtube.com/watch?v=dDamOTOimh8 Tid: 00:33 al-Djifrî, den ökände avgudadyrkaren al-Djifrî som är ökänd för sitt konkreta avguderi, sade något i stil med: ”Jag utmanar dessa som förbjuder oss att dyrka Allâh via Hans rättfärdiga slavar. Ty Allâh har föreskrivit för oss att dyrka Honom via livlösa ting. Hur […]

al-Djifrî är en vilsen Sûfî

Fråga: En man vid namn al-Djifrî syns i TV. Han säger sig vara en måttlig Sûfî. Han gäckar styrelsen Kibâr-ul-´Ulamâ’… Svar: Han är en vilsen Sûfî och inte måttlig. Han är inte alls måttlig. Han är en vilsen Sûfî och gravdyrkare. Måttlig? Det är ju självklart att alla prisar sig själva. Vad sade Iblîs till […]

al-Djifrî är innovatör och mytoman

Fråga: Vad anser ni om ´Alî al-Djifrî? Tillhör han Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah? Svar: Döm mannen utifrån hans kassettband och böcker. Han är innovatör och mytoman. Han kallar till grav- och relikdyrkan. Han är alltså mytoman. Hans kassettband är tillgängliga. Han gör narr av Ahl-us-Sunnah och monoteister.