Har aldrig varit en ängel

Vad som tyder på att hadîthen är påhittad är Djibrîls fras: ”Måhända prövas jag som Iblîs prövades. Han var en ängel.” Å andra sidan säger Allâh (´azza wa djall) i Qur’ânen: كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ”Han tillhörde djinnerna och han trotsade sin Herres befallning.”1 Apropå Ibn ´Abbâs förklaring att Iblîs tillhörde lustgårdarnas […]

26. När ägde Nattfärden och Himmelsfärden rum?

Fråga 26: När ägde Nattfärden och Himmelsfärden rum? Svar: Efter att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fyllt 50 år. Nattfärden var från Den heliga moskén till Aqsâ-moskén. Himmelsfärden var från Aqsâ-moskén till Det yttersta lotusträdet. Han upphöjdes till en höjd där han kunde höra pennorna skriva och högre än så. Han (sallâ Allâhu ´alayhi […]

3. Hadîth ”Under min himmelsfärd passerade jag…”

125 – Han1 berättade också att han hörde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga: ”Under min himmelsfärd passerade jag människor vars läppar klipptes med eldsaxar. Jag sade: ”Djibrîl! Vilka är dessa?” Han svarade: ”Ditt samfunds predikanter som inte levde som de lärde.”2 1Det vill säga Usâmah bin Zayd. Det är ett gravt fel och […]

Djibrîls fader enligt Sûfiyyahs al-Djîlî

Enligt al-Djîlî (d. 826) är Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fader till Djibrîl och grunden till världen. Han sade: ”Det första intellektet tillskrivs Muhammad. Allâh skapade Djibrîl (´alayhis-salâm) från honom i evigheten. Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är alltså fader till Djibrîl och grunden till hela världen.”1 1al-Insân al-Kâmil (2/20).

”Du är Iblîs, du är Djibrîl”

Shams-ud-Dîn at-Tabrîzî sade om sig själv: ”Om jag förtalar en hädare som har varit hädare i hundra år, förvandlas han till troende. Om jag förtalar en troende, förvandlas han till helgon som stiger in i paradiset.” Han sade också: ”En frågade mig vem som är Iblîs. Jag sade: ”Det är du. Just nu är vi […]

37. Wardâns ord om Allâhs händer

38 – ´Awf al-A´râbî berättade att Wardân Abû Khâlid sade: ”Allâh skapade Âdam med Sin hand, Han skapade Djibrîl med Sin hand, Han skapade Sin tron med Sin hand, Han skapade pennan med Sin hand och Han skrev boken hos Sig med Sin hand.”1 1as-Sunnah (583) av Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal.

51. Allah talar och vi talar

Skapelsen talar och Allâh (´azza wa djall) talar. Skapelsen hör och Allâh (djalla wa ´alâ) hör. Skapelsen ser och Allâh (djalla wa ´alâ) ser. Men Allâhs egenskaper är typiska för Honom och skapelsernas egenskaper är typiska för dem. De liknar inte varandra. Skapelsernas egenskaper är skapade till skillnad från Hans egenskaper som är oskapade och […]

Hylla och freda Muhammad

Fråga: Vad är domen för att hylla profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i allmänhet och i Tashahhud och fredagspredikan i synnerhet? Svar: Många lärde anser att handlingen utgör en pelare i bönens sista Tashahhud. Utan den är bönen ogiltig. Utom bönen är det obligatoriskt att hylla honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när hans […]

Vi är inte som Ashâ´irah och andra Ahl-ul-Bid´a

Vi betror det som rapporteras däribland: ”När en tredjedel av natten har gått, stiger Allâh (´azza wa djall) ned till den nedersta himlen och förblir där till gryningen och säger: ”Finns det någon som frågar så att han må få? Finns det någon som tillber så att han må besvaras? Finns det någon som är […]

50. Qur’ânen är Allahs tal

Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (radhiya Allâhu ´anh) sade: Qur’ânen är Allâhs tal. Den är inte skapad så att den upphör och inte heller skapelsens egenskap så att den utgår. FÖRKLARING Till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm hör att Qur’ânen är Allâhs nedsända och oskapade tal. Den började från Honom och till Honom skall den […]

Allâhs ord ´Îsâ

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade: فَنَادَتْهُ الْمَلآئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ”Och änglarna ropade till honom medan han stod i helgedomen, försänkt i bön, och sade: ”Allâh kungör för dig det glada budskapet om Yahyâ, som skall bekräfta ett ord från […]