Fastan är unik

Fastan har ett drag som inga andra handlingar har; den tillskrivs Allâh (´azza wa djall) som sade: ”Fastan är Min och Jag belönar för den.”1 Det räcker för att bevisa fastans ära. Likaså ärades Huset när det tillskrevs Honom som sade: وَطَهِّرْ بَيْتِيَ ”Rena Mitt hus.”2 Fastans dygd sticker ut på två vis: 1 – […]

Då har ni blivit avgudadyrkare

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade: وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ”Och ät inte av det som Allâhs namn inte har uttalats över; det är trots. Djävlarna intalar sina nära vänner att ingå i diskussion med er; men om ni gör […]

25. Människan är befalld att lyda Allâh

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 22 – Han har befallt dem att lyda Honom och Han har förbjudit dem att trotsa Honom. FÖRKLARING Allâh har befallt alla myndiga människor och djinner att lyda Honom. Den som gör det bistås av Allâh som sedermera belönar honom med paradiset och förskonar honom från helvetet. Också har Han […]

Zarkûbs monolog i WC

Efter mordet på at-Tabrîzî blev Salâh-ud-Dîn Zarkûb ar-Rûmîs andre älskling. För ar-Rûmî brukade den nye älsklingen ofta berätta om de märkliga ljusen eller färgerna som han kunde se. Jag vet inte om ljusen berodde på hans hunger, narkotikamissbruk eller samarbete med djävlar. Vad som stärker det tredje alternativet är al-Aflâkîs ord: ”Ofta brukade den ädle […]

14. Ahl-us-Sunnah tillåter varningar för Ahl-ul-Bid´a

34 – De tror på att Allâh (ta´âlâ) skapade djävlarna för att viska till människorna, lura dem och bedra dem och att Satan slår dem med vansinne med sina beröringar. 35 – På jorden förekommer magi och magiker. Det är otro att utöva magi och anse att den kan gagna och skada utan Allâhs tillstånd. […]

3. Människan är ärad med förstånd och naturlighet

Vid sidan av dessa väldiga gåvor och denna storslagna ärbarhet har Allâh även begåvat människan med förståndet. Till följd av förståndet ansvarar hon för gudomliga förpliktelser med vilket hon begriper och förstår dem. Därtill har Han skänkt henne naturligheten som godtar Allâhs sändebuds (sallâ Allâh ´alayhim wa sallam) förkunnade uppenbarelser och sanna religion som Han […]

Stjärnfall mot djävlar

Fråga: Pågår stjärnfall mot djävlar fortfarande eller upphörde de med profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) profetskap? Svar: Ser ni inte stjärnfall på nätterna? De har inte upphört, de pågår fortfarande. Ser ni inte stjärnfall på nätterna? Det bevisar att de pågår fortfarande.

Ahl-ul-Bid´as kallare är mänskliga djävlar

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade: ”Det tolfte kapitlet: Behandling av hjärtat som har blivit sjukt av Satan. Det här kapitlet är ett av bokens viktigaste och nyttigaste kapitel. De senare moralisterna har inte månat om det på samma sätt som de har månat om jaget och dess brister och sjukdomar. De fördjupade sig inom det där […]