67. Din Herre gör vad Han vill

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade: Shaykh och Imâm Abû Bakr Ahmad bin Muhammad bin Hârûn al-Khallâl sade i sin bok ”as-Sunnah”: Abû Bakr al-Athram berättade för oss: Ibrâhîm bin al-Hârith al-´Abbâdî berättade för oss: al-Layth bin Yahyâ berättade för oss: Jag hörde Ibrâhîm bin al-Ash´ath säga: Abû Bakr, al-Fudhayls kollega, sade: Jag hörde al-Fudhayl […]

En Herre som gör vad Han vill

Shaykh och Imâm Abû Bakr Ahmad bin Muhammad bin Hârûn al-Khallâl sade i sin bok ”as-Sunnah”: Abû Bakr al-Athram berättade för oss: Ibrâhîm bin al-Hârith al-´Abbâdî berättade för oss: al-Layth bin Yahyâ berättade för oss: Jag hörde Ibrâhîm bin al-Ash´ath säga: Abû Bakr, al-Fudhayls kollega, sade: Jag hörde al-Fudhayl bin ´Iyâdh säga: ”Det tillkommer inte […]

Kunde bara prata

1733 – Ahmad bin Sinân berättade för oss: Jag hörde Shâdh bin Yahyâ säga: Jag hörde en man säga till Yazîd bin Hârûn: ”Abû Khâlid! Vad säger du om Djahmiyyah?” Han svarade: ”De ska krävas på ånger.” En man frågade: ”Vilka är Djahmiyyah, Abû Khâlid?” Yazîd sänkte på huvudet, lyfte upp det efter ett tag […]

Ibn Râhûyah: Allâh är ovanför himlen och Han stiger ned

Ahmad bin Salamah sade: Jag hörde Ishâq al-Handhalî säga: ”De lärde är inte oeniga om att Qur’ânen är Allâhs oskapade tal. Hur ska något som kommer från Herren (´azza wa djall) vara skapat?” Abûl-´Abbâs sade: Jag hörde Ishâq al-Handhalî säga: ”Jag kom in till Tâhir bin ´Abdillâh bin Tâhir som gästades av Mansûr bin Talhah. […]

Ingen hjälp från Ahl-ul-Bid´a

Abû Muzâhim al-Khâqânî sade: Min farbror ´Abdur-Rahmân bin Yahyâ bin Khâqân berättade för mig: al-Mutawakkil ställde frågor till Ahmad gällande vem domarna ska anförtro uppgifter. Jag bad min farbror skriva ned svaret till mig. Han skickade följande: بسم الله الرحمن الرحيم Detta exemplar visade jag för Ahmad bin Muhammad bin Hanbal efter förfrågan. Han svarade […]

Djahmiyyahs förhållande till egenskapsrelaterade bevis

Det är bevittnat att varje förnekande Djahmî tillhör dem Allâh berättade om när Han sade: أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ”HUR SER du på den som gör sina egna passioner till gud? Allâh har låtit honom […]

Djahmiyyah – lika som bär

ad-Dârimî sade: Mûsâ bin Ismâ´îl berättade för oss: Hammâd bin Salamah berättade för oss, från Thâbit, från Anas, från ´Abdullâh bin Mas´ûd som sade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den siste mannen som inträder paradiset kommer än att gå och snubbla på Vägen och än bli bränd av elden. När han […]

58. Vidriga makar

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade: al-Asma´î sade: ”Djahms hustru kom när en man sade till henne att Allâh är ovanför tronen. Då sade hon: ”Begränsad ovanpå något begränsat?” Den här kvinnan är otrogen på grund av det uttalandet.” ´Âsim bin ´Alî bin ´Asîm – Ahmads och al-Bukhârîs lärare och tillhörande deras kull – sade: […]

Hanafî och Salafî

Ibn Hibbân sade: ”Ibrâhîm bin Yûsuf visade Irdjâ’ men dolde Sunnah. Jag hörde Ahmad bin Muhammad säga: Jag hörde Muhammad bin Dâwûd al-Fû´î säga: ”Jag svor vid Allâh att inte skriva ned från någon annan än den som säger att tron består av tal och handling. Jag berättade det för Ibrâhîm bin Yûsuf som sade: […]

5. Två vilsna och en vägledd

Vi bekräftar att Allâh har en själ som är olik alla andra själar. Han sade: وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ ”Allâh varnar er för Sig själv.”1 وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ”Jag har knutit dig till Mig själv.”2 Abû Hurayrah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh (´azza wa djall) säger: ”Jag är som Min slav […]

Hur autentisk är al-Balkhîs version av ”al-Fiqh al-Akbar”?

Men hur autentiskt är det att al-Balkhîs version av ”al-Fiqh al-Akbar” är Imâm Abû Hanîfahs (rahimahullâh)? Det vet man via granskning av dess berättarkedja. Boken återberättas av al-Husayn bin ´Alî al-Kâshgharî, från Abû Mâlik bin Nasr al-Khatalî, från Abûl-Hasan ´Alî bin Ahmad al-Fârisî, från Nusayr bin Yahyâ, från Abû Mutî´ al-Balkhî. 1 – al-Husayn bin […]

Vinna eller försvinna

Den trettonde hadîthen: Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Ingen skänker en motsvarighet av en dadel från en lovlig inkomst – och endast det lovliga stiger upp till Allâh – utan att Allâh godtar den i Sin högra Hand för att sedan föda den åt dess […]