1. Hadîth ”Den som avstår från dispyt och har fel…”

Publicerad: 19.10.02 Författare: Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656) Källa: at-Targhîb wat-Tarhîb (138) Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420) Källa: Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/168) 138 – Abû Umâmah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som avstår från dispyt och har fel, får ett hus byggt […]

Finansiering utan känd vinst

Fråga: Är det tillåtet att jag finansierar en mans verksamhet och låter honom ge mig det han vill av vinsten? Svar: Nej, det är inte tillåtet. Vinsten måste vara begränsad så att inga dispyter uppstår med tiden. Det kan vara en tiondel, en fjärdedel, en femtedel… Begränsa!

6. Kall och debatt under vallfärden

5 – Lärda och förträffliga människor är ålagda att lära vallfärdarna vallfärdens ritualer och domar enligt Qur’ânen och Sunnah. Det skall dock inte distrahera dem från kallet till Tawhîd som är grunden till islam och anledningen till varför sändebuden har sänts och skrifterna uppenbarats. De flesta vi har träffat – vissa av dem till och […]